Amerikansk studie: Priset största anledningen till att avsluta gymmedlemskap

Foto: Crunch Fitness

I en amerikansk undersökning utförd av YouGov var kostnaden den vanligaste orsaken till att folk avslutade sina gymmedlemskap. Resultaten kan hjälpa till att förklara den växande populariteten av lågprisoperatörer på marknaden.

Enligt undersökningen sa 41 procent av de tillfrågade att de avslutade sitt gymmedlemskap för att det var ”för dyrt”. Därefter uppgav 25 procent att de avslutade sitt medlemskap på grund av förändrade personliga omständigheter, medan 23 procent angav tidsbrist som en faktor. Ungefär en femtedel av respondenterna (19 procent) sa att de avslutade sitt medlemskap eftersom de flyttade till en ny plats eller för att de inte kunde nå sina träningsmål på egen hand (19 procent).

Andra faktorer som bidrog till uppsägningar var missnöje med gymupplevelsen (14 procent), sökandet efter bättre alternativ (10 procent), att gymmet eller studion stängde (9 procent) och öppettider som inte passar (8 procent).

Lågpris närmar sig fullservice

Undersökningen fann också att en social komponent tycktes påverka att hålla medlemmar engagerade, eftersom 5 procent av respondenterna sa att de avslutade sitt gymmedlemskap eftersom deras vänner slutade gå.

Den amerikanska marknaden har sett HVLP (High Value Low Price)-segmentet växa i snabb takt efter pandemin, där ledande varumärken inom segmentet såsom Planet Fitness, Crunch Fitness, EoS Fitness and 24 Hour Fitness alla rapporterat både ökad försäljning och besöksfrekvens.

Undersökningen kommer samtidigt som HVLP-aktörer närmar sig big box-klubbarnas upplevelser och utbud med bättre bekvämligheter och service, inklusive wellness- och återhämtningstjänster.

HVLP-aktören Chuze Fitness erbjuder infraröd bastu på sina anläggningar

”Vi tror att återhämtning håller på att bli en trend att ta på allvar eftersom fler konsumenter börjar förstå dess betydelse för hälsa och lång livslängd – från att minska risken för skador till att förbättra prestation och främja allmänt välbefinnande”, säger Crunch Fitness president Chequan Lewis till Athletetech News. ”För många fitnessentusiaster kommer återhämtning att bli en grundläggande del av deras träningsrutin.”

Tillväxt även i andra änden av spektrat

Trots resultaten från YouGov upplever flera high end-operatörer stark tillväxt när det gäller lokaler och medlemskap. Life Time, en operatör med en genomsnittlig månadskostnad för medlemmar på nästan 190 dollar, har överträffat förväntningarna när det gäller medlemskapstillväxt. Företaget tillskriver sin efterfrågan till bland annat sina pickleball-erbjudanden och gruppträningsklasser.

Equinox rapporterade under 2023 en intäktsökning på 27 procent och rekordhögt medlemsengagemang. Samtidigt har företaget över 25 nya anläggningar planerade för de kommande åren.