SATS kvartalsrapport Q3: ekonomisk återhämtning och ökad medlemsaktivitet

SATS CEO, Sondre Gravir. Foto: Anita Arntzen

Idag presenterar SATS sin tredje kvartalsrapport för 2020, som visar bolagets förmåga att återhämta sig efter den COVID-19-relaterade träningscenterstängningen under första halvåret 2020.

Företaget har anpassat sig till det nya normala efter återöppnandet av träningscenter, där smittkontroll och kommersiellt tänkande går hand i hand. Antalet besök på center är i linje med förra året och antalet träningspass per medlem ökade både på träningscenter och online, vilket visar att SATS erbjudande uppskattas av medlemmarna.

Nyckelpunkter från kvartalsrapporten:

  • SATS har sett en snabb comeback av medlemmar och besök efter att vi öppnat våra klubbar
  • Företaget har bevisat att det är säkert att träna på SATS, utan bekräftade infektionsfall bland medlemmar spårade tillbaka till deras klubbar
  • Starka operativa rutiner och stram kostnadskontroll, vilket resulterar i en betydande förbättring av medlemstillfredsställelse och solid ekonomisk leverans
  • Efter justering för försäljningen av nio klubbar i Danmark växte medlemsbasen med 4%, jämfört med en platt utveckling förra året, vilket minskade klyftan jämfört med föregående år till -1%
  • De totala intäkterna uppgick till 955 miljoner norska kronor och ökade med 2% (-3% valutajusterat)
  • Justerat EBITDA återhämtar sig men minskade med 23% till 99 miljoner norska kronor under tredje kvartalet eftersom medlemsbasen inte är helt återhämtad och marknadsföringskostnaderna ökade tillfälligt under kvartalet
  • När medlemsbasen är tillbaka till nivåerna före COVID-19 förväntar vi sig SATS att återgå till de sunda finanserna som bevisats före pandemin
  • Den rekordhöga nettotillväxten i medlemsbasen under tredje kvartalet förväntas inte fortsätta under fjärde kvartalet med tanke på COVID-19-utvecklingen och osäkerheten kring potentiella nya statliga begränsningar – men SATS anser sig ha bevisat att de snabbt kan återhämta sig även efter en lång klubbstängning
  • Digital träning och hälsa växer och skapar nya tillväxtmöjligheter för SATS
  • SATS kommer att fortsätta investera i tillväxt både i befintliga och nya kluster framöver

SATS nordiske VD, Sondre Gravir, kommenterar:

”SATS hade en snabb återhämtning efter återöppningen, både i antal besök och rekordhög medlemstillväxt. Vår främsta prioritet är att se till att det är säkert för medlemmar att besöka våra klubbar, och vi har bevisat detta utan att COVID-19-infektionsfall spåras tillbaka till våra klubbar. Med 38 miljoner besök årligen är vårt bidrag till folkhälsan betydande. Under lock down under våren var den nordiska befolkningen mycket inaktiv. Och vi tror att aktivitet och träning är en nyckelpelare för hälsoåterhämtning och COVID-19-förebyggande.”