Handbromsen i för F45 – vd kliver av, vinstvarning och halvering av personalstyrkan

Mark Wahlberg och David Beckham-backade F45 Training har tillkännagivit en minskning av sin centrala personalstyrka om 110 anställda i syfte att minska sina kostnader. Antalet representerar cirka 50 procent av huvudkontorets personal.

I samma veva har även bolagets VD och koncernchef Adam Gilchrist avgått från sin roll, men blir kvar i styrelsen som ledamot. Ben Coates, för närvarande direktör för Coolgardie Investments – som har suttit i F45:s styrelse sedan 2021 – kommer att fungera som tillförordnad VD medan rekrytering av en ny permanent ledare pågår.

F45 uppger att även om efterfrågan på franchiseavtal har varit stark, har de globala utsikterna hindrat vissa franchisetagares försök att skaffa kapital, vilket har bromsat tillväxten.

Det börsnoterade bolagets aktie var i augusti 2021 uppe i motsvarande cirka 170 SEK, men är i skrivande stund nere på runt motsvarande ungefär 13,50 SEK

F45-delägaren och ambassadören David Beckham

F45 menar att de får slita för att bära sina försäljnings-, generella- och administrativa utgifter (SG&A) och har tagit fram en uppdaterad tillväxtplan som kommer att prioritera lönsamhet och kassaflödesgenerering.

– ”Vi tar de nödvändiga stegen för att anpassa vår verksamhet till rätt storlek i ljuset av förändrade makroekonomiska och affärsmässiga förhållanden”, säger företagets CFO Chris Payne.

– ”Medan vi förväntar oss att tillväxten fortsätter, har marknadsdynamiken en större inverkan än vi förväntat oss på franchisetagares förmåga till kapitalanskaffning för att utveckla nya F45-studios”.

Efter omstruktureringen säger F45 att de förväntar sig att försäljnings-, administrations- och andra generella kostnader kommer att ligga mellan cirka 15 miljoner USD till 20 miljoner USD per kvartal – upp till 50 procent mindre än under första kvartalet 2022.

– ”Även om beslutet att minska antalet anställda var otroligt svårt, är proaktivitet ett viktigt steg för att göra det möjligt för företaget att hålla sig på rätt spår för en långsiktig, hållbar framgång”, säger Payne.

– ”Dessutom tror vi att när dessa kostnadsminskningar är fullt realiserade kommer företaget att kunna generera positivt kassaflöde på normaliserad basis. Trots motvinden förblir F45:s affärsgrund stark och vi är lika glada som någonsin att varje dag fortsätta att leverera världens bästa träningspass till en växande bas av medlemmar”, tillägger Chris Payne.

F45 har också nedgraderat antalet nya franchiseavtal som man förväntar sig att sälja i år från 1 500 st till mellan 350-450 st.

Det finansiella resultatet för årets andra kvartal – som kommer att offentliggöras i augusti – förväntas prognostisera helårsintäkter på mellan 120 miljoner-130 miljoner USD, jämfört med en tidigare prognos om mellan 255-275 miljoner USD.