Ny rapport: Träningsbranschen fortsatt manligt dominerad

Nästan hälften (47 procent) av männen som är anställda av träningsföretag arbetar i ledarroller – för kvinnor är siffran endast 36 procent visar en nyligen genomförd undersökning om jämställdhet inom träningsbranschen, gjord av Sport Alliance och Women in Fitness Association (WIFA), som pekar på att det krävs ytterligare arbete för att uppnå jämställdhet för kvinnor i sektorn.

Enligt rapporten Gender Equality in the Fitness Industry 2022 report utgör män idag 70 procent av andelen gymägare. Rapporten fann också att ledande positioner är svårare att uppnå för kvinnor.

Som de största hindren för att nå sina karriärmål nämnde människor att de känner sig underskattade, inte respekterade och har låga chanser att bli befordrad. Kvinnor lyfter också fram att det är svårt att kombinera familj och arbete.

För kvinnor som har ledande positioner sa 27 procent att deras väg till att bli ledare var svårare på grund av deras kön. Däremot, bland män, är det bara 7 procent som anger detta som ett skäl.

Kvinnliga ledare upplever att obalansen mellan könen på arbetsplatsen resulterar i sämre möjligheter till befordran, könsdiskriminering och lägre lön för kvinnor.

Artur Jagiello från Sport Alliance, kommenterar:

– ”Att vara chef 2022 är tyvärr fortfarande en manlig domän. Som icke-chefer möter män och kvinnor liknande hinder i sina karriärrer. Men när du klättrar på karriärstegen blir könsskillnaden mer uttalad, vilket resulterar i nackdelar för kvinnor. Först när det finns medvetenhet om den nuvarande situationen kan något förändras.”

– ”Vissa företag har redan initierat strategier och åtgärder för att ta itu med problemet, med vetskapen om att något måste göras för att förbättra jämställdheten i fitnessbranschen. Men som i många andra branscher är det fortfarande en lång väg kvar att gå.”

Rapporten baserades på en global onlineundersökning bland yrkesaktiva inom sektorn som genomfördes mellan september 2021 och mars 2022, med totalt 679 deltagande personer.

Läs rapporten här.

Lyssna på Sweaty Business poddavsnitt med Mia Björkroos, ambassadör för WIFA.