Stöttar träningsindustrin jämlikhet och mångfald? WIFA-studie försöker belysa ämnet och höja ribban

Organisationen Women in Fitness Association (WIFA) samarbetar med Sport Alliance för att genomföra en undersökning om könsmångfald, jämlikhet, jämställdhet och inkludering i träningsbranschen. Resultaten kommer att publiceras under andra kvartalet 2022 och studien kommer också att fungera som en löpande bevakning av ämnet.

Deltagandet är anonymt, kostnadsfritt och öppet för alla som är anställda inom träningsindustrin.

– ”Denna studie om könsmångfald och jämlikhet kommer att vara ett levande projekt”, säger Jennifer Halsall-de Wit, COO på WIFA.

– ”Vi planerar att kontinuerligt samla in data för att följa utvecklingen. Varje röst räknas och vi välkomnar allas bidrag till denna viktiga fråga.”

Medan träningsbranschen i allt högre grad positionerar sig som en hälsovårdsleverantör, säger de Wit, tas andra socialt relevanta ämnen, som könsmångfald och jämlikhet, inte upp regelbundet av sektorn.

– ”Jämställdhet och ett öppet förhållningssätt till dessa frågor är en relevant del av vårt moderna civila samhälle”, säger Artur Jagiello från Sport Alliance.

– ”Med den här undersökningen vill vi öka medvetenheten om och belysa den nuvarande situationen.

Undersökningen kommer att identifiera och analysera problem, varvid resultaten sedan sammanfattas och publiceras.

Sedan kommer konkreta rekommendationer kring actions att tas fram. Dessa kommer vara utformade för att uppmuntra beslutsfattare i branschen att ta proaktiva steg för att utveckla branschen inom dessa områden och stärka bilden av den globala träningsindustrin.

Delta i undersökningen