F45 Sverige i konkurs

Foto: F45 Training

Functional Training SB AB försattes i konkurs den 30 maj 2024. Bolaget har i egenskap av franchisetagare bedrivit den enda aktiva F45-träningsanläggningen i Sverige.

F45-satsningen i Sverige är därmed över för denna gång(?). Pionjäranläggningen, belägen i Göteborg, lade ner verksamheten under 2023.

Mer info om konkursboet.