Casall flyttar till nya, gröna, lokaler

Hela Casall-koncernen fortsätter växa och genomför en stor satsning. Nu flyttar huvudkontoret till nya, större lokaler i Norrköping vilka är utvecklade med ett genomgående miljöfokus och har GreenBuilding certifiering. Lokalerna kommer bland annat husera huvudkontor, ett utökat showroom och lager med en totalyta på 5 200 kvm.

Casall PRO och Casall Sport har haft god tillväxt de senaste åren, trots de utmaningar som pandemin inneburit. Nu satsar Casall vidare och flyttar in i nya, större lokaler med ett utökat lager till Casall PRO med en takhöjd på 12 m vilket ger en stor ökning av lagerutrymmet. Det innebär enligt företaget en ökad leveranssäkerhet och ytterligare förbättring av servicegrad. 

– Satsningen är en viktig del i Casalls långsiktiga strategi för fortsatt ökad tillväxt, minskad miljöpåverkan och effektiviserad leverans- och servicegrad. Det är ett viktigt steg mot målet att bli erkänd som den främsta leverantören i gymbranschen. Casalls nya huvudkontor är utvecklat med ett genomgående och omfattande miljöfokus, Säger Carl-Axel Surtevall, ägare och grundare av Casall. 

Utöver det nya, större lagret kommer byggnaden också att inrymma Casalls nya huvudkontor på 800 kvm med ett ökat utrymme för ett fullutrustat Showroom, där kunder såväl som anställda kommer kunna testa träningsmaskiner och annan utrustning. Här kommer det också att finnas möjlighet för Casall att hålla i egna utbildningstillfällen och tester av nya produkter innan lansering.

Byggnaden har GreenBuilding-certifiering vilket innebär att energianvändningen är effektiviserad och använder 25 % mindre energi jämfört med nybyggnadskraven i Boverkets byggregler. Bland annat kommer lokalerna att värmas upp genom en kombination av bergvärme och solenergi. Det nya läget längs E4:an förenklar leveranser, optimerar leveranstid och minskar miljöpåverkan med kortare sträckor mellan motorväg och lager