Stark tillväxt för den europeiska gymjätten Basic-Fit

Basic-Fit upplevde en kraftig tillväxt av klubbar och medlemmar under de första sex månaderna av 2023, visar deras rapport över första halvåret 2023.

När Basic-Fit rapporterade sina resultat för H1 ökade företaget, med bas i Nederländerna, sitt underliggande EBITDA-resultat med 83 procent till 110 miljoner euro.

Med 103 nya klubbar mellan januari och juni 2023 expanderade Basic-Fit sitt nätverk till 1 303 klubbar – en ökning med 181 klubbar jämfört med samma period 2022.

Antalet medlemskap växte också med 686 000 stycken jämfört med föregående år, och nådde 3,61 miljoner medlemmar – upp från 2,92 miljoner i juni 2022.

Dessutom ökade andelen premiummedlemskap till 41 procent jämfört med 26 procent i juni 2022, vilket ledde till att genomsnittlig intäkt per medlem ökade från 22,22 euro 2022 till 23,13 euro.

Vänt från förlust till vinst

Den totala försäljningen ökade med 41 procent till 500 miljoner euro, vilket resulterade i ett positivt nettoreultat på 2,4 miljoner euro – en förbättring jämfört med förlusten på 20,6 miljoner euro som registrerades under första halvåret 2022.

Basic-Fit lyckades också framgångsrikt ändra och förlänga sin bankfinansiering till juni 2027.

Enligt VD Rene Moos är utsikterna positiva för resten av 2023.

Han uppger att han förväntar sig att koncernens anläggningar ska växa ”med minst 200 klubbar” och medlemskapen nå 3,8 miljoner under detta år.

”Under första halvåret 2023 kunde vi visa på stark tillväxt i antalet klubbar, medlemskap och underliggande EBITDA jämfört med första halvåret av återhämtningsåret 2022”, sa Moos.

”Medlemsutvecklingen var särskilt stark med tanke på den normaliserade avhoppsnivån och den höga andelen premium-medlemskap bland nya medlemmar på över 55 procent. Totalt sett är nu 41 procent av våra medlemmar Premium-medlemmar.

”Året började med förhöjda driftskostnader, särskilt löner, hyror och energi. På grund av den justerade medlemsstrukturen för nya medlemmar och en ökande andel premium-medlemskap ökar den genomsnittliga intäkten per medlem per månad, och detta kommer att fortsätta så under detta år och in i 2024.”

”Detta kommer att hjälpa oss att mildra inflationstrycket och nå vårt ROIC (Return on Invested Capital)-mål på över 30 procent.

”Vid slutet av första halvåret kunde vi teckna mer fördelaktiga energikontrakt för Frankrike för både 2024 och 2025.

”Baserat på dessa mycket lägre priser och med hänsyn till de fasta priserna för en del av vår energiförbrukning i våra andra länder förväntar vi oss att den genomsnittliga energikostnaden per klubb kommer att minska från cirka 55 000 euro per klubb år 2023 till cirka 35 000 euro per klubb år 2024 och 2025.”