Friskis i satsning på unga

I ett nytt projekt finansierat av ICA-stiftelsen storsatsar Friskis&Svettis på ungdomar 13-19 år. Målet är att få tonåringar att fortsätta idrotta och träna för att minska stillasittandet. En stor undersökning om ungdomars relation till träning och hälsa ligger till grund för satsningen.

– ”Friskis ska vara en attraktiv mötesplats för fler unga, ett sammanhang där de känner sig som hemma. Många tonåringar sliter med prestationskrav och har svårt att hitta balans i tillvaron. Vi vill bidra med vår kunskap om lustfylld och lättillgänglig träning men också vidga perspektivet något och ta hjälp av expertis inom till exempel hållbara matvanor”, säger Susanne Jidesten, generalsekreterare Friskis&Svettis.

Friskis&Svettis har länge jobbat med träning för tonåringar på olika sätt. En nyckel till framgång är inspiratörer i gymmet som bidrar till en schysst träningsmiljö. Nu höjer vi ribban ytterligare och utvecklar konceptet genom att bland annat utbilda och lyfta fler unga träningsinspiratörer.

För att möta ungdomars behov tar projektet avstamp i en stor undersökning, som genomförts tillsammans med Ungdomsbarometern. Den visar att målgruppens intresse för hälsa ökar. Men det faktiska välbefinnandet verkar inte göra det. 

– ”Här finns ett viktigt jobb att göra. Vi vet att redan lite rörelse gör stor skillnad för hur du mår både fysiskt och psykiskt. Utmaningen med den här gruppen är att hitta en okomplicerad relation till träning och rörelse som känns kul och energigivande snarare än kravfylld”, säger Nina Forsberg, träningsutvecklare Friskis&Svettis.

Satsningen tar fart under hösten då extra många behöver återstarta träningen. Friskis fortsätter att utveckla träningsutbudet, söker nya sätt att nå ungdomar och fördjupar samarbetet med lokala idrottsföreningar och andra aktörer.

– ”Våra ICA-handlare är en stor sponsor av den lokala idrotten och frågan som Friskis&Svettis projekt belyser är väldigt angelägen, inte minst nu i pandemins spår”, säger Pinar Musadotter, generalsekreterare ICA Stiftelsen

Undersökningen visar bland annat

  • 69% av unga tänker ofta på att leva hälsosamt, av dessa gör 24% det varje dag
  • 57% upplever de förväntningar de har på sig själva som mycket stressande
  • Ungdomars definition av ett hälsosamt liv rymmer i första hand träning, sömn och mat.