Tre förmåner som är perfekta för gymbranschen

Missa inte de tre förmånerna som dina kunder, via sin arbetsgivare, kan utnyttja – coronabidrag, friskvårdsbidrag och naturaförmåner.

Den mest kända skattefria förmånen som företag kan erbjuda sin anställda är ”friskvårdsbidrag” – den har i princip alla hört talas om. Men inte alla är lika familjära med något som Skatteverket kallar ”naturaförmåner” och väldigt få verkar ha hört talas om det aktuella ”coronabidraget”. Dessa fördelar kan ett företag skattefritt erbjuda sina anställda. Det är inte lätt, gråzonerna är många och ibland är budskap från domstolar och myndigheter i konflikt med varandra. 

Men Skatteverket gör vad de kan för att förtydliga alla fakta men en gråzon i det hela är att en arbetsgivare kan erbjuda sina anställda både friskvårdstjänster som naturaförmån och som friskvårdsbidrag. Och nu har corona bidraget tillkommit. Låt oss försöka reda ut begreppen.

Coronabidrag som gäller för 2021

Regeringen meddelade i början av april att under 2021 kan företag ge bort ett ”coronabidrag” till sina anställda på 2 000 kr. Dessa 2 000 kr ska kunna användas för att stödja olika branscher inom det lokala näringslivet. Det är helt skattefritt för både företaget och den anställde.

Coronabidraget kan paketeras som ett presentkort och gäller för utnyttjande i alla branscher. Men vad kan vara mer lämpligt än att knyta an corona bidraget till en hälsoinsats för den anställde? Kopplingen mellan en kropp i fin form och minskning av symptom från covid-19 är sen länge konstaterad. 

Uppmana era kunder att fråga sitt företag – om de kan aktivera sina 2 000 kr från coronabidraget? Och i så fall få ett ekonomiskt stöd för att exempelvis köpa gymkort, kurser, massage, pt eller tester.

Ett friskvårdsbidrag är ett angivet belopp som den anställda själv får använda

Om arbetsgivaren erbjuder de anställda ett visst angivet belopp som de efter eget val får använda för motions- eller friskvårdsaktiviteter är det ”ett friskvårdsbidrag”. För att friskvårdsbidraget ska omfattas av reglerna om skattefrihet krävs att samma belopp och villkor gäller för hela personalen. Det gäller även stora arbetsgivare som har anställda på flera orter i landet.

Beloppsgränsen för mindre värde och utbetalning av friskvårdsbidraget. Skatteverket anser att ett friskvårdsbidrag för enklare slag av motion och friskvård på 5 000 kr inklusive mervärdesskatt per år och anställd är av ett mindre värde.

En naturaförmån bestäms och betalas av arbetsgivaren

är arbetsgivaren bestämmer och tillhandahåller aktiviteter för motion eller friskvård så ”är det en naturaförmån”. Det gäller i många fall när aktiviteterna tillhandahållas på arbetsplatsen eller i någon annan lokal som arbetsgivaren helt eller delvis disponerar eller abonnerar. Numera finns det även många digitala hälsotjänster som innefattas i skattefriheten.

Exempel på sådana förmåner kan vara att personalen har tillgång till ett gym, massage, kostrådgivning, hälsocoachning eller kan delta i olika friskvårdskurser. Om arbetsgivaren väljer att exempelvis erbjuda samtliga anställda tillgång till en massör, pt eller kostrådgivare där personen och platsen är angiven av företaget – då är det ”en skattefri naturaförmån”.

Det finns inte någon fastställd beloppsgräns för skattefria naturaförmåner men förmånerna ska uppfylla kravet för enklare slag och mindre värde.

Sweaty Business egna slutsats

Sweaty Business tackar Skatteverket för att man lägger tid på att ge tydligare direktiv men dock är det svårt att undvika ”tolkningar och gråzoner”. Coronabidraget är en tillfällig insats och lär inte komma tillbaka 2022. Men det bästa med ”friskvårdsbidrag” och ”naturaförmåner” är att de går utmärkt att kombinera. Den ena tar inte bort den andra.

Nu kan du som gym göra en direktaffär med olika friskvårdsinsatser med företaget och detta kallas då ”naturaförmån”. Här finns ingen beloppsgräns. Sen gör ni som gym en indirekt affär med företagen när det gäller deras friskvårdsbidrag åt sina anställda. Här finns en beloppsgräns på 5 000 kr årligen inklusive mervärdesskatt. 

När sedan insatserna kopplade till naturaförmån och friskvårdsbidrag slås ihop – då kan det bli ett stort och väldigt givande samarbeta mellan gymmet och olika arbetsplatser. Och allt blir skattefritt, utan en begränsning på de 5 000 kr per anställd – suveränt.

Hela Skatteverkets förtydligande läser du här