Arbetar du efter efter 80/20-regeln?

Du har med all säkerhet hört talas om ”Pareto-principen” som byggde på att det mesta grupperar upp sig i en 80/20 fördelning. 

Grundaren till principen den italienska ekonomen Vilfredo Pareto konstaterade redan 1896 att människor på ett naturligt sätt verkade dela upp sig i två grupper. 

Han konstaterade bland annat att 20 % av dina dagliga aktiviteter kommer att ge dig 80 % av dina resultat. Det innebär att om du har 10 olika uppgifter som behöver göras kommer 2 av dessa uppgifter vara värda lika mycket eller mer än de övriga 8 tillsammans. Om varje uppgift tar lika lång tid att utföra förstår alla hur viktigt det är att först fokusera på rätt saker och sen göra rätt saker i rätt ordning. Du måste börja din arbetsdag med att prioritera dagens uppgifter – sedan direkt ta tag i de delar som du har konstaterat är det viktigaste för din fortsatta utveckling. 

Denna princip kan vara mycket värdefull vid effektiviseringar och förbättringsarbete i din verksamhet. Det positiva är att du kan förbättra vad som helst. Första steget är att först fråga dig:

– ”Hur når jag ett mycket bättre resultat med betydligt mindre möda?”

Alla insatser är inte lika viktiga och du kan alltid få ut mer av dig själv, din personal och din verksamhet. Lägg tid på det som ger mest baserat på dina mål och värderingar. Kruxet är att finna de handlingar som ger en stor vinst för en liten insats. Det kräver både eftertanke och fantasi.

Här är några exempel där 80/20-regeln kan implementeras:

  • 20% av marknadsföringen bidrar till 80% av försäljningen.
  • 80% av företagets vinst kommer från 20% av aktiviteterna.
  • 80% av klagomålen kommer från 20% av kunderna.
  • 20% av kunderna ger 80% av merförsäljningen.
  • 20% av säljarna står för 80% av försäljningen.
  • 20 % av din personal står för 80% av problemen.
  • 80% av de viktigaste frågorna behandlas på 20% av mötestiden.
  • 80% av alla måltider ska vara hälsosamma – så kan du äta vad som helst 20% av gångerna.

Har du rätt fokus?

Du har säkert sprungit på individer som alltid tycks ha otroligt mycket att göra men ändå inte tycks åstadkomma någonting. Tyvärr visar det sig att detta är sant för de flesta av oss. Vi har alla en tendens att skjuta upp uppgifterna som måste göras i tjugoprocentsgruppen och istället först gräva ner oss i åttioprocentsgruppen. Den mest värdefulla uppgift du behöver utföra är oftast en som är svår att lösa men för den skull inte mest tidskrävande. Fixar du att fullborda detta uppdrag är belöningen oftast gigantisk. Ge dig därför aldrig på uppgifter i åttioprocentsgruppen förrän du är klar med tjugoprocentsgruppen – motstå frestelsen att först ta tag i småsaker. Effektiva och produktiva individer har självdisciplin att konsekvent börja med de viktigaste och oftast mest utmanande uppgifterna.

Andemeningen med Paretoprincipen är tydlig – man lägger största delen av tiden på fel saker. Ditt gym kanske vill agera kostnadseffektivt genom att drar in på gratis kaffe till medlemmarna och snåla in på bemanning i receptionen. När klokare inköp och finansiering av träningsutrustning, bättre omförhandling av hyresavtalet och smartare marknadsföring istället kan vara det som verkligen ger ekonomiska effekter.