Teknologi förändrar spelplanen: Biocircuit från Technogym ökar medlemstillväxten på Spenst Trysil

Foto: Jonas Sjögren/Destinasjon Trysil 

Under 2023 tog träningscentret Spenst Trysil i Norge ett stort steg in i framtiden genom att införa den automatiserade cirkeln Biocircuit från Technogym som en central del av deras introduktionsprogram. Denna innovativa satsning har inte bara gett medlemmarna snabbare och effektivare träningsresultat utan har också haft en betydande inverkan på centrets tillväxt.

Denna text är skriven i samarbete med Technogym Sverige.

Sedan implementeringen av Biocircuit har Spenst Trysil sett en markant ökning av nya medlemmar, vilket har resulterat i en imponerande månatlig intäktsökning på hela 25 procent. Det är tydligt att detta teknologiska framsteg har lockat både nya och befintliga medlemmar, numera inkluderar 70 procent av medlemskapen tillgång till Biocircuit.

Den automatiserade cirkeln har inte bara förändrat sättet medlemmarna tränar på, utan har också skapat en starkare och mer lockande träningsmiljö som lockar till sig fler människor. Genom att kombinera avancerad teknologi med effektiva träningsmetoder har Biocircuit blivit ett nav för framsteg och tillväxt på Spenst Trysil, och dess inflytande ser ut att fortsätta växa långt in i framtiden.

Personligt anpassad träning ger snabbare resultat

Biocircuits förmåga att anpassa sig efter individuella användare har inte bara gjort den till ett oumbärligt verktyg för nybörjare på Spenst Trysil, utan också accelererat deras träningsresultat på en helt ny nivå. Genom att bland annat automatisera inställningarna för höjd, motstånd och rörelseomfång, skapar Biocircuit en skräddarsydd träningsupplevelse för varje medlem.

Foto: Jonas Sjögren/Destinasjon Trysil 

Denna personliga anpassning möjliggör för tränarna att skapa individuella program som är optimerade för varje medlems unika fysiska förutsättningar och behov. Resultaten talar för sig själva när medlemmarna på Spenst Trysil rapporterar om snabbare framsteg i styrka och rörlighet sedan de började använda Biocircuit.

Det som gör Biocircuit än mer imponerande är dess förmåga att kontinuerligt anpassa träningspassen baserat på användarnas prestationer och framsteg. Genom att inte bara reagera på nuvarande träningsnivåer utan också prognostisera och justera kommande pass, säkerställer Biocircuit att medlemmarna alltid utmanas på rätt nivå.

Denna kombination av skräddarsydd träning och säkerhetsaspekter har inte bara skapat en tryggare träningsmiljö för nya medlemmar utan också resulterat i ökade fördelar för centret som helhet. Biocircuit har verkligen blivit navet för personligt anpassad träning på Spenst Trysil och en nyckelfaktor för deras fortsatta tillväxt och framgång.

Foto: Jonas Sjögren/Destinasjon Trysil 

”Den framgångsrika implementeringen av Biocircuit är inte bara kopplad till cirkelns teknologiska egenskaper, utan framför allt förmågan att skapa en meningsfull träningsupplevelse för medlemmarna,” säger Oddvar Knutsen, VD för Spenst Trysil.

”Snabbare träningsresultat har lett till att medlemmarna upplever en ökad motivation. Biofeedback gör det enklare för oss att upptäcka förbättringspotential och formar en naturlig väg framåt för våra medlemmar. Fokus på progression och individanpassning har gjort att Biocircuit idag fungerar både som ett tränings- och vägledningsverktyg i en och samma lösning.”

Både kondition och styrka

Biocircuiten som används på Spenst Trysil består av både konditions- och styrketräningsmaskiner. Att träna hela cirkeln tar 30 minuter, fördelat på intervaller om 3,15 minuter för konditionsträningen och 45 sekunder för styrketräningen. Cirkeln erbjuder flera olika effektiva, utmanande och varierade träningsprogram baserade på medlemmarnas träningsmål. Genom biofeedback kan medlemmarna dessutom enkelt mäta och jämföra sina resultat från pass till pass.

Foto: Jonas Sjögren/Destinasjon Trysil 

Medlemmar kan enkelt följa sina resultat och framsteg genom att logga in på Technogym App eller Mywellness Cloud från en dator. Dessa digitala plattformar erbjuder en översikt av resultaten per träningspass och medlemmens utveckling över tid. Genom att erbjuda djupare insikter i varje övning och skapa en helhetsbild av träningsutvecklingen, ger Mywellness Cloud och Technogym App både medlemmar och personliga tränare verktyg för att effektivt spåra och optimera träningen.

Engagemang och motivation

Biocircuits tidseffektiva träningspass med tydlig vägledning och återkoppling har spelat en avgörande roll för att öka träningsmotivationen. Särskilt nybörjare, som har mindre erfarenhet av träning, har funnit cirkeln särskilt lockande. Den har inte bara varit ett effektivt verktyg för att introducera nya medlemmar till träningen utan också en naturlig väg för att bli betalande medlemmar.

Utöver att Biocircuit säkerställer en säker och effektiv start på träningsresan, bidrar den också till att skapa en känsla av behärskning och därmed en positiv träningsupplevelse. Detta ökar inte bara medlemmarnas trivsel utan också deras önskan att fortsätta träna och utvecklas.