Eleiko prisas inom hållbarhet och företagsstyrning

Pristagarna Gunnila Blomberg och Madeleine Blomberg som är två av Eleikos ägare. Bild: Halmstad Näringsliv

På Halmstad Näringslivsgala den 28 oktober 2022 vann Eleiko utmärkelser för såväl Årets Styrelse som Årets Miljöpris. Två ärofyllda priser som är ett resultat av ett aktivt arbete inom hållbarhet och fokus på att säkra företagets framtid samt skapa hållbar tillväxt.

Halmstad Näringslivsförening delar årligen ut priser i 13 olika kategorier där det familjeägda styrkeutrustningsföretaget Eleiko i år prisas för två av dessa.

Årets Styrelse

Årets Styrelse syftar till att visa upp goda exempel på hur man kan arbeta aktivt med sitt styrelsearbete för att säkra företagets framtid och skapa hållbar tillväxt.

Motivering:

För bara tre år sedan initierades företagets första styrelse med extern kompetens i samband med en förestående generationsväxling, vilket lett till att en redan sund verksamhet kunnat växa sig ytterligare i styrka och hållbarhet worldwide.

Ägarna utgör ett gott exempel på hur företag genom kvalitativt styrelsearbete och tillsättande av extern styrelsekompetens leder till en struktur som förtydligar ägarnas roller och därmed skapar förutsättningar för att en offensiv och hållbar affärsutveckling frodas samtidigt som styrkan med familjeägarskapet fortsatt genomsyrar företagets själ och verksamhet.”

– Vi är glada att vårt arbete med såväl hållbarhet som företagsstyrning uppmärksammas på ett positivt sätt. Båda områdena är en viktig del i vår strävan att professionalisera företaget och erbjuda våra kunder hållbara produkter av högsta kvalitet samt en trygghet i Eleiko som en långsiktig partner, säger Erik Blomberg, CEO, Eleiko

Årets miljöpris

Syftet med Årets miljöpris är att främja och uppmärksamma företag som präglas av handlingskraft, engagemang och som bidrar till minskad negativ eller ökad positiv påverkan på miljö och klimat.

Motivering:

Årets Miljöpris går till ett etablerat Halmstadföretag som strävar efter att lyfta ribban kontinuerligt. Företaget har tagit ett helhetsgrepp kring sitt miljöarbete genom att arbeta aktivt för att minska sin klimatpåverkan genom hållbar design som genererar produkter som håller över tid. De söker även nya möjligheter i processer, produktutveckling och leverantörskedjor samt i samarbeten med företag som har ett uttalat hållbarhetstänk.

Genom sitt tydliga miljötänk främjas hållbara metoder och skapar en positiv inverkan på den cirkulära ekonomin. Förbättrade och renare tillverkningsprocesser gör att de minskar sin miljöpåverkan samtidigt som deras produkter bibehåller sina särskiljande egenskaper. Dessutom fyller deras produkter en viktig roll för en starkare värld.”

– Det känns ärofyllt att vi på Eleiko får ta emot Årets miljöpris, det ger oss motivation att fortsätta höja ribban. Jag är övertygad om att vår styrka är att vi sedan start arbetat tvärfunktionellt med vårt ”Green Team”, på detta sätt kan vi integrera hållbarhet i företagets DNA och ta oss an framtida utmaningar. Vi strävar efter att vara en god förebild och inspirera träningsvärlden att arbeta med hållbar utveckling. Hälsa och hållbarhet går hand i hand och jag är mycket stolt över att Eleiko tar hand om både människa och miljö – tillsammans bygger vi en starkare värld, säger Simone Rishede, Green Team Leader och Sustainability Coordinator på Eleiko.