Peloton tappade försäljning under senaste kvartalet, men förlusterna minskar

Peloton rapporterade en brantare nedgång än väntat under perioden juli-september: 23% minskad försäljning jämfört med samma kvartal 2021. Företaget menar att de behöver fokusera på att minska utgifterna innan de fullt ut kan fokusera på tillväxt.

”Det kommer en tid då vi igen kan börja fokusera på tillväxt”, kommenterade vd Barry McCarthy i ett samtal med analytiker. ”Vi har redan gjort den övergången, frågan är hur snabbt det kommer att gå.”

Pelotonaktien är ned dryga 95% sedan toppen 2020, mitt under pandemin.

McCarthy sade även att Peloton är på väg att bli kassaflödespositivt till nästa sommar. Företaget minskade sina förluster under det senaste kvartalet efter att ha skurit ned på personalstyrkan och omstrukturerat sin verksamhet.

Intäkterna sjönk till 617 miljoner dollar under kvartalet som slutade den 30 september, vilket är lägre än företagets egna prognos om 625-650 miljoner dollar. Man räknar nu med en försäljning på 700-725 miljoner dollar under perioden oktober-december, en bra bit under analytikernas prognoser på närmare 900 miljoner dollar.

Resultatläget har förbättrats en hel del. Under det gångna kvartalet backade Peloton dryga 408 miljoner dollar, vilket var väsentligt lägre än föregående kvartal (april-juni) då förlusten var hela 1,3 miljarder dollar.

I ett meddelande till investerare menar McCarthy att företagets vändning ligger före schemat, med hänvisning till förbättringar av kassaflödet och omstruktureringsåtgärder som han har genomfört sedan han tog över i februari:

”Under de senaste nio månaderna har mitt mål varit att vända Peloton och positionera det för långsiktig tillväxt och skala – Jag trodde att det skulle ta ett år. Vi slår den tidslinjen.”

Bild: Peloton

Förutom att dramatiskt minska i personalkostnader har företaget utökat sina säljkanaler genom samarbeten med bl a sportkedjan Dick’s Sporting Goods, Amazon och utplacerandet av sina cyklar på alla 5 400 Hilton-hotell i USA. De har även lanserat en roddmaskin och börjat att hyra ut sina cyklar.

Barry McCarthy kommenterar att företagets drag för att locka mindre bemedlade kunder genom att tillåta dem att hyra en cykel, och på så sätt undvika den höga initiala kostnaden, och sedan betala ett högre månadsabonnemangspris, har visat sig populärt. Men, det är inte lönsamt.

”Det attraherar en demografi som vi inte tidigare nått fram till,” sa han och tillade att hyresmodellen kan stå för nästan en tredjedel av alla nya prenumeranter. ”Det är fortfarande ett frågetecken om det kommer att vara ekonomiskt lönsamt på lång sikt. Vi måste hitta ett sätt att få det att fungera.”