Nystart för Friskvårdsföretagen efter pandemiåren

Per Lehmann

Friskvårdsföretagen, branschorganisationen för Sveriges gym- och friskvårdsföretag, tar nya kraftiga tag och lämnar de krävande pandemiåren bakom sig. Sweaty Business träffade avgående ordförande Per Lehmann för att stämma av läget.

Under hösten arbetade Friskvårdsföretagen fram en affärsplan för 2023–2025. Den har fyllts med aktiviteter och projekt som ska bidra till att skapa maximala kommersiella förutsättningar för medlemsföretagen och stärka branschens röst i friskvårdsdebatten.

Hur kommer det sig att du tog dig an rollen som ordförande för Friskvårdsföretagen för knappt ett år sedan?

– Jag har länge varit involverad i den svenska idrottsrörelsen, bland annat som tidigare Förbundsdirektör för Svenska Skidförbundet och inom klubbverksamhet, är aktiv själv och har deltagit i en mängd olika lopp, men framför allt så drivs jag av att vara med och arbeta för ett friskare Sverige.

Per Lehmann kommer inte stå till förfogande för omval som ordförande i samband med Friskvårdsföretagens årsstämma den 26 maj.

– Min livssituation har gjort att jag vill lämna över till någon annan.

Hur många medlemsföretag har ni?

– 25 stycken (inkluderat alla de stora kedjorna utom Fitness24Seven). Medlemmarna har tillsammans strax över 900 anläggningar runtom i Sverige.

Vilka är de viktigaste frågorna som Friskvårdsföretagen driver?

– Det är flera olika. Återhämtningen efter pandemin. Tackla den nya nationalekonomiska situationen med inflation, höga priser på vardagsnära produkter och tjänster samt höjda räntor. Nå ut med vårt budskap och kunna påverka fler svenskar att resa sig ur soffan och minska sitt stillasittande. Konkurrensen kommer framför allt inte från branschkonkurrenterna utan från annan sysselsättning till exempel nöjes- och spelbranschen. Även om många av våra medlemmar är konkurrenter på samma marknad så finns det många gemensamma frågor som vi tjänar på att driva gemensamt.

Vad gjorde Friskvårdsföretagen under pandemin, vilka insatser gjordes för branschen gentemot myndigheter/regering?

– Vi som organisation var väldigt aktiva mot myndigheterna för att se till att gymmen fick ha öppet och inte stängdes. Ett stort arbete gjordes för att påvisa vikten för folkhälsan av att hålla gymmen öppna. Det blev en stor framgång och vi var nog det enda landet i Europa som fick ha gymmen öppna rakt igenom hela pandemin.

Vad tar Friskvårdsföretagen med sig för lärdomar från pandemiåren?

– Att vi stod pall relativt bra. Att det är viktigt att som branschens företrädare agera mycket bestämt mot myndigheterna, som agerade mycket vårdslöst i sin kommunikation, för att undkomma nedstängning. Att medlemmarna i stort sett tog sitt ansvar samt att det ska mycket till innan man släpper ett gymmedlemskap. Initiativförmågan och kreativiteten visade sig vara enormt stor.

Vilka trender ser du på marknaden framöver?

– Det är egentligen inga banbrytande saker, utan en fortsättning på saker som redan är satt i rullning. Digitaliseringen är ju det uppenbara. Det tar sig in i många olika områden kring träning, inte minst via online-/och hybridträning, streamad träning på olika vis och uppkopplad träningsutrustning.

Vad kan man förvänta sig utav branschdagen den 26 maj?

– Ett fint program med bra och kompetenta talare. Utbyte med branschens kollegor och kompetenstillförsel bland annat. Som ett led i att öka branschens anseende.

Ni lanserar även ett VD-forum, vad är det?

– Det är ett forum med våra medlemmars ”kaptener” för att diskutera viktiga frågor/beslutsfrågor, exempelvis vilka frågor vi ska driva mot politiken och vilka ansvar vi har och behöver ta som bransch. Där har vi bland annat vårt folkhälsopolitiska program, förhindra användning av doping/droger med mera.

Stort tack för samtalet, vi ses den 26 maj!

– Tack själv, du och läsarna är varmt välkomna!