En tredjedel av alla cancerfall i Sverige kopplas till osund livsstil

Tre av tio cancerfall orsakas av undvikbara faktorer, som övervikt eller alkohol. Många av fallen går att förebygga. Det visar en ny studie från Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE).

Totalt var 28 procent av de svenska cancerfallen 2018 kopplade till levnadsvanor som man kan påverka, enligt studien som forskare vid IHE har gjort på uppdrag av Cancerfonden. Det motsvarar 15 543 personer.

– ”Många vet att rökning och solning kan orsaka cancer, men kunskapssambanden är svagare när det kommer till andra riskfaktorer, så som övervikt och alkoholkonsumtion. Det här är första gången någon gjort en sammantagen beräkning för den svenska befolkningen gällande våra levnadsvanor och hur de påverkar canceruppkomsten i Sverige. Därför är denna rapport så viktig”, säger Ulrika Årehed Kågström, Cancerfondens generalsekreterare, i ett pressmeddelande.

Ulrika Årehed Kågström

Rökning var den största riskfaktorn och har ett samband med 11 procent cancerfallen enligt beräkningarna. Därefter kom solvanor på nära 7 procent. Kostvanor, övervikt och fetma, alkoholkonsumtion och infektioner hade en riskfaktor på 2,1–2,6 procent. Den kategori som hade svagast koppling till cancer var fysisk aktivitet, vilken var mindre än 1 procent.

Med undantag för infektioner, bygger materialet på undersökningar om självrapporterade levnadsvanor. Rapportförfattarna påpekar att det kan både förekomma en underrapportering av exempelvis rökning och alkohol, samt en överrapportering av fysisk aktivitet.

Enligt studien drabbas en högre andel kvinnor än män av cancer relaterad till livsstilsfaktorer. Cancerfonden påpekar att det inte beror på att kvinnor lever mer ohälsosamt, utan att de drabbas av fler cancerformer kopplade till dessa faktorer.

Beräkningarna i studien bygger på metoden population attributable fraction (PAF). Den skattar hur många färre som förväntas insjukna om exponeringen av en riskfaktor tas bort.

Kartläggningen av IHE har genomförts på uppdrag av Cancerfonden.

Läs studien här.