EGYM lockar fler till träning hos Itrim

Träningskedjan Itrim uppdaterar sin tidigare träningscirkel med EGYM från CL Fitness

Itrim hjälper sina medlemmar till viktminskning och ett hälsosammare liv med hjälp av träning, kostråd och personligt stöd. En av utmaningarna har varit att hålla uppe engagemanget bland medlemmarna och bredda målgruppen. Här ser man EGYM som en viktig nyckel som inspirerar till träning och lockar fler till Itrim.

Positiva röster och fler medlemmar

Itrim Täby var först ut under slutet av 2020 och nu pågår utrullningen till övriga anläggningar. I samband med lanseringen har Itrim gjort en utvärdering där man sett positiva resultat, bland annat nöjdare medlemmar som tränar oftare och en tillströmning av nya kunder.

Amanda Koutra, VD på Itrim:

– ”Vi vill bredda vår målgrupp men också erbjuda utmanande träning för våra befintliga medlemmar som tränar regelbundet flera gånger i veckan. I EGYM har vi hittat rätt lösning för Itrim. Trots att vi varit igång under relativt kort tid och att det varit pandemi har vi sett en ökad tillströmning av nya medlemmar och ökat engagemang bland befintliga medlemmar där vi har installerat EGYM”.

I en medlemsenkät som gjordes hösten 2020 svarade 91 % av medlemmarna är nöjda eller mycket nöjda med nya cirkeln. Hela 97% uppgav att de skulle rekommendera Itrims nya cirkelträning till en vän eller kollega.

Petter Norén, Konceptutvecklare på Itrim:

– ”Träningsformen passar alla – från nybörjare till avancerad. EGYM:s digitala lösning ger oss dessutom mycket spännande träningsdata som leder till att vi kan vara mer konkreta i vår feedback till medlemmarna som i sin tur kan leverera bättre träningsresultat.”