360 Träningscenter uppnår 87% i kundretention med hjälp av digitala lösningar från NG Dialogue

360 Träningscenter i Skellefteå består av fyra anläggningar där tre av dem i princip är obemannade. Ändå uppvisar företaget en imponerande förmåga att behålla sina medlemmar.

Avsaknad av ”personlig kontakt” till trots uppnås en retentionsprocent på hela 87%. En starkt bidragande orsak till det fina resultatet tror en av delägarna, Annie Fältman, är en värdeskapande kommunikation som ser proffsig ut, med effekten att fler väljer att stanna kvar på anläggningen.


– ”Det intressanta är att det visst går att digitalt bygga relationer och måste inte nödvändigtvis ske IRL. Givet att det görs på ett proffsigt sätt där NG Dialogue finns behjälpliga i både kunskap, teknik och utförande, så funkar det över förväntan”, kommenterar Annie.

Något Annie vidare framhäver som mycket uppskattat är hennes egna personlig utmaning som entreprenör – tiden, som ”inte riktigt finns”.

”Att sköta kommunikationen med medlemmarna kräver mycket tid om det ska göras på ett bra sätt. Tid jag faktiskt inte har och här har jag hjälp av min helt personliga projektledare, Kelly, som finns behjälplig i både strategi och utförande”, fortsätter Fältman

Annie talar sig även varm om ett verktyg utvecklades tillsammans med NG Dialogue, en QR-kod som trycktes upp på stora vepor som utplacerades på de olika anläggningarna. Genom en enkel avläsning med mobilen kan medlemmen direkt felanmäla trasiga maskiner eller komma med andra förslag för utveckling. Något som är mycket uppskattat från både medlemmarna och de som arbetar i verksamheten.

Annie avslutar:

-”Jag kan verkligen varmt rekommendera ett samarbete med NG Dialogue då jag tror att många i branschen brottas med liknande typ av utmaningar som oss”.

Om NG Dialogue

NG Dialogue erbjuder tjänster som hanterar din verksamhets digitala kunddialog och skapar ökad lojalitet, kundnöjdhet och merförsäljning. De erbjuder ett flexibelt och kostnadseffektivt paket innehållande mjukvara och projektledar som skapat stora konkurrensfördelar för sina klienter.