Hur starkt är ditt varumärke?

Det blir allt viktigare även för gymbranschen att bygga sitt varumärke. Konkurrensen är tuff och varje verksamhet måste ha sina kännetecken som ska identifiera och särskilja tjänsterna som erbjuds.

Ett varumärke är en uppfattning i konsumentens medvetande – du måste leva upp till kundernas förväntningar. Det gäller att skapa rätt förväntningar på det som produkten eller företagets personal levererar. Klassiska exempel är Apple – användarvänlighet, BMW – körglädje och Coca Cola – gemenskap.

Oftast bygger varumärkesmätningar på hur känt ett varumärke är – Coca Cola lär ha ett varumärke som 93% av jordens befolkning känner till, otroligt. Det är ett faktum att i en värld av ”kaos” skapad av ett överflöd av information vill vi köpa trygghet från någon man kan lita på. Det är här vikten av ett starkt varumärke kommer in. För associationerna kopplade till ett varumärke skall i den kommersiella världen framförallt leda till ett köpbeslut – ett välkänt och positivt laddat ”brand” spelar en avgörande faktor. Varje dag väljer vi att köpa en dyrare märkesvara framför något som kan vara kvalitetsmässigt likvärdigt lågprisalternativ. För när du gör ett köpbeslut i din vardag – väljer du då alltid det billigaste alternativet? Nej, det tror jag inte.

Ett varumärke består av fyra olika delar:

Logotyp – det namn och tillhörande symbol som företaget väljer. 

Profil – företagsledningens bild på hur man vill uppfattas.

Identitet – personalens värderingar, attityder och agerande ut mot kunden.

Brand – hur företaget faktiskt uppfattas ute på marknaden.

Logotypen är värdelös utan det som identifierar, kännetecknar och differentierar. Detta skapar värdet för kunden och värdet för kunden är ert ”brand”. Svara därför på frågan – vilka förväntningar har mina kunder på vår verksamhet?

Alla starka och långlivade varumärke bidrar i grunden med något som marknaden riktigt uppskattar. Vilken profil, identitet och image har ditt varumärke? Om jag får höra ditt gyms namn – vilka värderingar och känslor dyker då upp? Kom ihåg att du som representerar ledningsgruppen kan ha en uppfattning, personalen en annan och framförallt marknaden en helt annan bild av vad ditt företag står för – se till att så inte är fallet.

Här kommer 9 punkter som är bra att känna till när du bygger ditt varumärke:

1. Jobba på att fylla ditt varumärke med löften som du kan hålla ut mot marknaden. De ska vara relevanta, trovärdiga och konsekventa.

2. Pepsi började bygga sitt varumärke 1898. Men idag kan du blixtsnabbt få ut ditt varumärke då det finns många fler effektiva kommunikationskanaler. Exempel, Snapchat släpptes september 2011. De börsnoterades till ett värde av över 20 miljarder kronor knappt sex år senare. I samband med det kammade ägarna hem vardera 2,5 miljarder kronor. Det är därför positivt att veta – även om du är ett nyöppnat gym kan du idag snabbt nå ut med dina värderingar.

3. Viktigt att påpeka – du måste inte ”vara känd i hela världen”. Det räcker med att – de i din målgrupp som bor eller arbetar på din lokala marknad – känner till din verksamhet.

4. Vi är beredda att spendera pengar på något som är coolt, ger oss status och har erkänd kompetens/kvalitet. Här kommer ett starkt varumärke in.

5. Svara på frågan – hur kan jag som ”gym” ladda mitt varumärke, med kännetecken och löften? Var tydlig med vad du sysslar med. Lägg mycket tid på att svara på frågan ”vem ska känna till mig och vad vill vi vara kända för”.

6. Oavsett vilka ”känslor och kännetecken” du väljer att identifiera dig med – presentera det som vilka ”fördelar” detta ger kunden. Det är alltid viktigare att lyfta fram ”kundnyttan” än att fokusera på er verksamhet. 
Er verksamhet, för kunden, är bara viktig om det ”hjälper dem till ett långt och kvalitativt liv”.

7. Budget aktörer har väldigt låga förväntningar från sina kunder – då har kunden en hög toleransnivå (de är beredda att ”ta lite skit”). En premuimleverantör har höga krav på kundens förväntningar, då blir det också svårare att överträffa förväntningarna (men det är fullt möjligt).

8. Nästan alltid är det personalen som agerar närmast kunden. Om inte personalen är tränad och verkligen har omfamnat det som ert varumärke ska stå för – då kommer de att förmedla en upplevelse som troligtvis inte alls stämmer överens om vad företagsledningen tycker är viktigt.

9. Er personal är en av era starkaste varumärkesbyggare. De ska verkligen tränas i ”allt som ni tycker är viktigt” och sedan vidareutbildas regelbundet. Se till att de är stolta över sitt jobb/uppdrag. Klä dem i supersnygga kläder, profilera dem hårt på er hemsida, i utskick, sociala medier osv. Gör dem till ”kungar och drottningar” som era medlemmar ser upp till och vill ”hänga” med.