Actic kvartalsrapport: Positiv trend med växande antal medlemmar per gym för

Bildkälla: Actic

I sin kvartalsrapport för årets tredje kvartal rapporterar Actic att medlemsantalet per anläggning ökar, trots att det totala medlemsantalet har sjunkit. Detta beroende på en optimering av anläggningsportföljen.

Tredje kvartalet – juli till september 2023

 • Nettoomsättningen minskade till 164,3 (167,7) miljoner kronor, en minskning om 2 procent
 • EBITDA uppgick till 57,3 (50,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en marginal om 34,9 (30,1) procent
 • EBITDA exklusive påverkan av IFRS 16 uppgick till 18,1 (13,6) miljoner kronor, vilket motsvarar en marginal om 11,0 (8,1) procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 12,8 (5,2) miljoner kronor
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -2,7 (-4,6) miljoner kronor

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet

 • Actic öppnade Grosvad Arena Finspång
 • Actic nyöppnade Actic Kristiansborgsbadet i Västerås samt Actic Karlstad City efter omfattande renoveringar

Delåret – januari till september 2023

 • Nettoomsättningen minskade till 507,1 (510,6) miljoner kronor, en minskning om 0,7 procent
 • EBITDA uppgick till 149,2 (137,7) Mmiljoner kronor, vilket motsvarar en marginal om 29,4 (27,0) procent
 • EBITDA exklusive påverkan av IFRS 16 uppgick till 35,1 (14,0) miljoner kronor, vilket motsvarar en marginal om 6,9 (2,7) procent
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 17,3 (-2,3) miljoner kronor
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -19,1 (-29,5) miljoner kronor

Kommentarer från vd Anna Eskhult:

Arbetet med att höja kvaliteten på våra anläggningar genom renoveringar och konceptuella förbättringar fortsätter således och vi ser en positiv effekt av den pågående strategin. Vi har stadigt ökat vår medlemsbas per anläggning även om vi i absoluta tal minskar medlemsbasen genom en optimering av portföljen i enlighet med vår strategi.

Snittantalet medlemmar per anläggning fortsätter att stiga och ökningen uppgick till cirka 7 procent jämfört med föregående år, vilket visar att renoveringar tillsammans med en förbättrad driftsmodell stärker vårt kunderbjudande. Vi ser även en positiv utveckling i snittintäkten per medlem (ARPM) som ökat med 3 procent jämfört med föregående år. Isolerat gymintäkter är ökningen 6 procent. Detta är ett resultat av löpande prisjusteringar av befintlig medlemsbas samt betydligt färre priskampanjer än tidigare.

Parallellt med renoveringar av våra anläggningar har vi genomfört vissa digitala initiativ, exempelvis i vår Actic App för att stärka den digitala kommunikationen med våra medlemmar. Vi ser genom detta initiativ en klar ökning i användandet av appen och en ökad kundnöjdhet.

Under kvartalet har vi, som en del av vår optimeringsstrategi, minskat antalet anläggningar med tre och antalet anläggningar vid kvartalets utgång uppgick till 120 anläggningar, varav 106 i Sverige och 14 i Norge. Detta innebär en minskning med 13 anläggningar jämfört mot föregående år, motsvarande en minskning i antalet anläggningar med cirka 10 procent.

Medlemsbasen uppgick per 30 september till nästan 158 000, vilket innebär en minskning mot föregående år med 3 procent men en ökning under kvartalet med 2 procent.