Friskis och Friidrottsförbundet i gemensam offensiv för bättre folkhälsa och minskade hälsoklyftor

Bildkälla: Friskis&Svettis

Friskis&Svettis har varit en del av Svenska Friidrottsförbundet sedan 80-talet. Nu står det klart att samarbetet fortsätter – och att det ska utvecklas. Flera utvecklingsområden har identifierats och målet är att tillsammans bidra till ännu bättre folkhälsa.

Inför Riksidrottsmötet i maj ansökte Friskis&Svettis om att bli eget specialidrottsförbund, men stämman röstade nej. Därefter har konstruktiva samtal förts mellan Svenska Friidrottsförbundet och Friskis&Svettis. Och nu står det klart att samverkan ska stärkas och utvecklas. Med drygt 650 000 medlemmar runt om i landet finns en stor potential i vår gemensamma verksamhet.  

– ”Rörelse är livsviktigt. Våra båda organisationer vill att föreningsidrotten ska ha taktpinnen för folkhälsans utveckling. För den är så mycket mer än det idrottsliga, den är en investering i engagemang, tillhörighet och demokrati. Nu tar vi nästa steg i vårt samarbete – med målet att gynna de många enskilda men också idrotten och folkhälsan i stort”, säger Peter Lilja, Friskis&Svettis ordförande.

En utökad samverkan kommer att stärka båda organisationerna. Flera utvecklingsområden har redan identifierats där smarta samarbeten kan göra stor skillnad och några konkreta exempel är:

  • Ökat engagemang. Tröskeln till ideella uppdrag kan sänkas genom att vi gör dem mer attraktiva, exempelvis genom gemensam innovation och samverkan inom utbildning.
  • Mer livskraftiga föreningar. Hantverket att driva ideella föreningar kan förenklas, för att ge utrymme för föreningarna att utveckla och lyfta kärnverksamheten.
  • Nya evenemangsformat. Genom gemensamma arrangemang på nya sätt kan Friskis och friidrotten möta en bredare publik. Det kan handla om lopp, familjedagar eller andra målgruppsanpassade evenemang.

– ”En gemensam offensiv för ökad folkhälsa och minskade hälsoklyftor känns väldigt angeläget utifrån samhällets utmaningar. Våra två organisationer önskar nu söka matchningar bland befintliga utvecklingsprojekt men även tänka helt nytt tillsammans, allt i syfte att så många individer som möjligt ska vilja fortsätta idrotta länge och att vi ska kunna välkomna fler till ett inkluderande föreningsliv”, säger Johan Storåkers, ordförande i Svenska Friidrottsförbundet.