Studie: Vaccin ger bättre skydd hos individer som tränar

Individer som tränar får ett starkare immunförsvar efter en vaccination konstaterar nu en studie.

Enligt en studie från Glasgow Caledonian University har fysiskt aktiva personer 50 procent mer benägenhet att utveckla högre nivåer av antikroppar efter att ha fått ett vaccin, jämfört med de som är fysiskt inaktiva.

Studien fann också att 30 minuters aktivitet 5 dagar i veckan minskar risken att bli svårt sjuk eller dö i infektionssjukdomar med 37 procent. Det innebär att om vi kan få fler individer att regelbundet träna ökar den positiva effekten av vaccinationskampanjer avsevärt.

Enligt professor Sebastien Chastin, en av studiens författare, kan resultaten få viktiga konsekvenser för framtida pandemisvar_

– ”Vi vet redan att fysisk aktivitet är ett av de mest effektiva sätten att förebygga kroniska sjukdomar, tillsammans med att följa en hälsosam kost och inte röka. Nu visar vår systematiska genomgång av bevisen att regelbunden fysisk aktivitet stärker det mänskliga immunförsvaret, minskar risken att bli sjuk och dö i infektionssjukdomar med mer än en tredjedel och avsevärt ökar effektiviteten i vaccinationskampanjer”. 

I studien samlade och granskade Chastin och hans team alla tillgängliga bevis som rör effekten av fysisk aktivitet på risken att insjukna och dö av infektionssjukdomar som lunginflammation, en vanlig dödsorsak till följd av covid-19.

Regelbunden fysisk aktivitet resulterar i förhöjda nivåer av antikroppen immunoglobulin IgA. Denna antikropp täcker slemhinnan i våra lungor och andra delar av vår kropp där virus och bakterier kan komma in. Regelbunden fysisk aktivitet ökar också antalet CD4+ T-celler, som är ansvariga för att uppmärksamma immunsystemet på en attack och reglerar dess respons till attacken.

Läs mer om studien här.