Fysisk aktivitet: Endast tre av tio vet hur mycket man bör röra på sig enligt ny Sifoundersökning

Sedan drygt ett år tillbaka finns officiella svenska riktlinjer kring stillasittande och fysisk aktivitet. Men endast tre av tio svenskar vet hur mycket man ska röra på sig för att följa rekommendationerna. Det visar en ny Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Hjärt-Lungfonden och regeringens kommitté för att främja fysisk aktivitet.

– Vår stillasittande livsstil är på väg att bli ett av de största hoten mot folkhälsan. Den här undersökningen visar att det finns ett tydligt behov av att öka kunskapen om hur viktigt det är att röra sig i vardagen, säger Per Nilsson, ordförande i Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet.

Bild: Per Nilsson/Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet

2021 tog Folkhälsomyndigheten fram anpassade riktlinjer kring fysisk aktivitet och stillasittande. Huvudbudskapet är att vi ska bryta stillasittandet och att all rörelse räknas. En av rekommendationerna är att alla vuxna bör ägna sig åt pulshöjande fysisk aktivitet minst 150–300 minuter i veckan, vilket motsvarar 2,5–5 timmar varje vecka.

Men endast tre av tio svenskar (30 procent) känner till hur mycket man ska röra sig för att följa rekommendationerna. Sex av tio (59 procent) tror att man ska röra sig mindre än rekommendationerna förespråkar. Det visar en Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Hjärt-Lungfonden och Kommittén för främjandet av ökad fysisk aktivitet.

– Ny forskning visar att fysisk aktivitet har större betydelse än vi tidigare känt till för hur vi mår, både fysiskt och mentalt. Genom att öka kunskapen om vikten av vardagsrörelse finn stora möjligheter att förbättra folkhälsan. Men då måste samhället och miljöerna vi lever i stimulera till rörelse och skapa jämlika förutsättningar för fysisk aktivitet, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät visar att något fler svenskar rör sig regelbundet än tidigare. Samtidigt uppger en knapp fjärdedel av svenskarna (24 procent) att de sitter stilla mer än tio timmar av sin vakna tid varje dygn.

– Att sitta stilla mer än tio timmar per dag innebär en hälsorisk. Forskningen visar tydligt att personer som är fysiskt aktiva sover bättre, mår bättre och fungerar bättre. Den visar också att varje rörelse räknas – och att all form av fysisk aktivitet är bättre än ingen, avslutar Per Nilsson, ordförande i Kommittén för främjande av fysisk aktivitet.

Dokument: Folkhälsomyndighetens riktlinjer för fysisk aktivitet och stillasittande.