Åtta av tio föredrar fysisk träning på recept, enligt ny SIFO-undersökning

Åtta av tio svenskar vill hellre ha fysisk aktivitet på recept än vanliga läkemedel, om effekten är densamma. Det visar en ny Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av regeringens kommitté för att främja fysisk aktivitet. Endast en av tio ställer sig kritisk till tanken på att få fysisk aktivitet på recept.

– Fysisk aktivitet på recept är ett fantastiskt sätt att förebygga och behandla våra stora folkhälsoproblem. Trots det är metoden underutnyttjad. Genom ett mer förebyggande arbete, med hälsosamtal och fysisk aktivitet på recept, kan vi få en friskare befolkning och minska vårdkostnaderna, säger Mai-Lis Hellénius, professor vid Karolinska Institutet och sekreterare i Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet.

Åtta av tio svenskar (79 procent) vill hellre få fysisk aktivitet utskrivet på recept i stället för medicin, om det hade samma effekt. Det visar en Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet. Endast en av tio (10 procent) anser att fysisk aktivitet på recept är en dålig idé.

Sverige tidigt ute

Sverige var ett av de första länderna i världen att använda fysisk aktivitet på recept. Metoden innebär att vårdtagaren får stöd av läkare, sköterskor, fysioterapeuter eller annan legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal att hitta en fysisk aktivitet som är anpassad till individens behov, förutsättningar och önskemål.

Forskning visar att fysisk aktivitet på recept fungerar. Trots det är metoden fortfarande underutnyttjad och en rapport från Folkhälsomyndigheten visar att det även finns stora regionala skillnader i hur mycket den används.

– Ny forskning visar att fysisk aktivitet har större betydelse än vi tidigare känt till för hur vi mår, både fysiskt och mentalt. Personer som är fysiskt aktiva sover bättre, mår bättre och fungerar bättre.

Därför är det väldigt glädjande att det finns ett så brett stöd bland svenskarna för fysisk aktivitet på recept, säger Per Nilsson, ordförande i Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet.

Läs även gärna Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet:s debattartikel i Läkartidningen om fysisk aktivitet på recept, skriven tillsammans med Ole Petter Ottersen, fd rektor, Karolinska institutet.

Fakta: Om Sifoundersökningen

Undersökningen genomfördes av Sifo Kantar på uppdrag av Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet. 1 000 svenskar tillfrågades under perioden 18–26 november 2022.

Frågan som ställdes var: Många sjukdomar går att förebygga, förbättra och behandla genom regelbunden fysisk aktivitet. För att stödja människor att komma igång använder sjukvården därför fysisk aktivitet på recept. Det innebär att man får förslag på träning som höjer pulsen och som är lämplig utifrån diagnos, personliga intressen och livssituation, exempelvis promenader, stavgång, styrketräning eller trädgårdsarbete. Vad skulle du tycka om att få fysisk aktivitet utskrivet på recept i stället för medicin, om det hade samma effekt?

  • 52 procent svarade ”Mycket bra”
  • 27 procent svarade ”Ganska bra”
  • 7 procent svarade ”Ganska dåligt”
  • 3 procent svarade ” Mycket dåligt”
  • 11 procent svarade ”Tveksam, vet ej”