Personalen på SATS bildar träningsbranschens första fackklubbar

Bildkälla: SATS

Fackförbundet Unionens medlemmar på SATS har bildat den första fackklubben för gymbranschen när medlemmarna hade medlemsmöte på Unionen Stockholm i förra veckan. Fackklubben kommer att omfatta 40 träningscenter i Stockholm.

–  Att gymbranschens personal får möjlighet att påverka och bidra på arbetsplatsen är något vi länge har jobbat för. Fackliga muskler är något som gör branschen mer attraktiv, säger André Salazar Fornander, utvecklare på Unionen Stockholm.

André Salazar Fornander

Hur har processen gått till?

I höstas fick vi till ett kollektivavtal med SATS och nu tas nästa steg med en fackklubb, det tycker vi stärker deras varumärke som arbetsgivare.

Kan du utveckla vad du menar kring att detta stärker företagets varumärke?

En bra dialog mellan arbetsgivare och facket är en förutsättning för framtidens arbetsliv. När våra medlemmar ringer till vår rådgivning så rekommenderar vi alltid i första hand att de ska välja arbetsplatser med kollektivavtal. För arbetsgivaren innebär detta bland annat att de bättre kan behålla kompetens inom företaget, de blir attraktivare som arbetsgivare och den allmänna uppfattningen om varumärket förbättras.

Vad innebär det för de anställda på de aktuella SATS-gymmen?

Detta är en historisk händelse eftersom att det är de första fackklubbarna i träningsbranschens historia. Nu startar en resa att få igång klubbarna och öka kunskapen hos de anställda kring vad kollektivavtalet innebär. Många vet inte ens vad avtalet innebär och är dessvärre dåligt insatta i saker som rör deras arbetsvillkor.

Vilka är branschens stora utmaningar sett ur ett arbetstagarperspektiv?

Löner är en viktig fråga för de flesta, men även arbetstider och arbetsmiljö är tungt vägande områden.

Vad är det inom arbetsmiljön som skaver?

Arbetsmiljö är ett stort begrepp som egentligen spänner över alla områden. Men för att konkretisera några viktiga saker så handlar det bland annat om ledarskap, gruppdynamik, kommunikation inom företaget och kollegor sinsemellan samt stress.

Vilka vinster tror du att vi kommer att se av det här arbetet som nu är påbörjat?

Lönerna kommer generellt sett att bli bättre. Sedan tror jag att förutsättningarna för exempelvis personliga tränare kommer att förbättras. Sannolikt får vi se nya lönemodeller för personliga tränare där det utgår en viss del fast lön varje månad, som förbättrar möjligheten att bygga upp sin kundbas under mindre pressade former. Inom gymbranschen råder det brist på personliga tränare. Att det nu bildats fackklubb är också en konkurrensfördel för en personlig tränare som söker jobb.

Ser ni någon skillnad mellan företag som är anslutna till kollektivavtal och de som inte är det?

Unionen genomförde över 6 000 förhandlingar under år 2017. Vi märker att de företag som har kollektivavtal och fackklubbar har mindre ärenden som hamnar hos oss.

Läs även:

Kollektivavtal för anställda på gym- och friskvårdsföretag

Trygghetsfrågor, hållbarhet samt ordning och reda är viktigt i gym- och friskvårdsbranschen