Kämpigt för F45 Fitness

F45 Training har lämnat in sin första finansiella översikt sedan de höll inne sin resultatrapport för det tredje kvartalet 2022 och har i tystnad lämnat in en ”omräknad” rapport för 2021 och 2022.

I slutet av augusti försvann F45:s aktie på Wall Street efter att företaget togs bort från handeln och avregistrerade sina aktier från New York Stock Exchange.

Den omräknade rapporten för åren 2021 och 2022 visar att:

  • Nettoförlusterna var 178,8 miljoner dollar 2022 och 193,5 miljoner dollar 2021, vilket totalt blir 372 miljoner dollar.
  • Under 2022 minskade den totala intäkten med 17 procent jämfört med föregående år till 104,4 miljoner dollar.
  • F45 öppnade 312 respektive 351 studios under 2021 och 2022, en minskning från över 900 studios under rekordåret 2018.

F45 ingick nyligen ett master franchise-avtal med Club Sports Group, vilket ger rättigheterna för 15 europeiska länder samtidigt som 175 befintliga franchise-avtal omfördelades till företaget.

i USA har F45 inte sålt några nya franchise-avtal sedan april 2023. Men både antal besök och intäkter ökade på den amerikanska marknaden.

Förra året nådde företaget 3 633 sålda licenser i 74 länder.

På hemmaplan, i Australien, minskar dock antalet studios. Försäljningen minskade med 3 procent jämfört med föregående år, samtidigt som besökarantalet sjönk med 15 procent. Under 2022 var antalet avslutade franchise-avtal högre än antalet sålda.

I Sverige finns två F45-anläggningar, en i Göteborg (Järntorget) samt en i Stockholm (Sundbyberg).