Actic Groups vd Christer Zaar lämnar under hösten

I ett pressmeddelande berättar Actic Group att deras koncernchef Christer Zaar har kommit överens med styrelsen om att lämna sin position under hösten 2018.

Han har enligt avtal sex månaders uppsägningstid och kommer att fortsätta verka som koncernchef till en efterträdare har rekryterats, samt även avsluta vissa pågående projekt inom Actic. En process för att rekrytera en ny koncernchef inleds omgående.

Christer Zaar rekryterades till Actic 2015 av förra huvudägaren med uppdrag att bygga upp strukturkapitalet, expandera verksamheten och öppna upp för nya intäktsströmmar, samt att börsnotera bolaget.

”Christer har fullföljt uppdraget och genomfört ett betydande arbete för Actic sedan 2015. Den nya styrelsen har under våren genomlyst bolaget och anser också att det är rätt tid att inleda en process för vd-skifte under hösten”, säger Göran Carlson, styrelseordförande i Actic Group, i en kommentar.

https://sweatybusiness.us17.list-manage.com/subscribe?u=89c6d60c76be04373b6f8363f&id=fcd98d992b