PureGym ökade medlemsantalet med 190 000 under första halvan av 2023

PureGym signade upp dryga 190 000 nya medlemmar under första halvåret 2023 jämfört med samma period 2022, vilket tog gymjättens totala antalet medlemmar till dryga 1,8 miljoner.

Som ett resultat utav detta ökade Storbritanniens största gymkedja sin platsjusterade EBITDA öka från 81,4 miljoner pund 2022 till 95,7 miljoner pund under årets sex första månader.

Företaget menar att ökningen av medlemmar bidrog till att intäkterna ökade med 16,7 procent till 271,6 miljoner pund för de första sex månaderna 2023 – jämfört med 232,8 miljoner pund för samma period 2022.

Förutom ökningen av antalet medlemmar med 11,4 procent, ökade den genomsnittliga intäkten per medlem med 5 procent, vilket PureGym menar var resultatet av prisökningar på befintliga gym, mognaden av befintliga gym och öppningen av 57 nya egenägda gym under perioden 1 juli 2022 till 30 juni 2023.

Företaget tecknade även också 12 nya franchiseavtal och bygger sin globala franchisemodell med öppningar i USA, Dubai och Saudiarabien. Företaget siktar även in sig pål Japan, Sydostasien, Kina, Indien och Nordafrika. Företaget har siktet inställt på att öppna 130 klubbar i Mellanöstern.

I slutet av juni 2023 hade PureGym 566 egenägda gym (upp från 521 stycken 2022) i Storbritannien, Danmark, Schweiz och USA – och 16 franchisegym (fyra stycken 2022) i Mellanöstern (Saudiarabien) och Förenade Arabemiraten)

Förlustdrabbad period

Trots den starka tillväxten i handeln rapporterade gruppen totala förluster på 25,9 miljoner pund under sex månaderna fram till 30 juni 2023 – även om dessa minskade betydligt från förlusten på 41,4 miljoner pund under samma sexmånadersperiod 2022.

Förlusterna berodde på en mängd olika faktorer, inklusive höjd låneränta, som ökade från 562,1 miljoner pund 2022 till 643 miljoner pund under de första sex månaderna i år.

Under perioden uppstod även stora kostnader genom omprofileringen av den danska verksamheten från varumärket Fitness World till PureGym och olika andra kostnader, såsom förändringar i leasingavtal.

I en kommentar till resultatet säger VD, Humphrey Cobbold: ”Den nuvarande makromiljön är fortfarande en utmanande tid för alla, men verksamheten har fortsatt att prestera bra mot denna bakgrund med starkt och accelererande momentum under första halvåret.”