Internationellt: läget på gymmarknaden

Återhämtningen på gymmarknaden pågår för fullt världen över. I denna artikel har vi samlat upp den senast inrapporterade datan från betydelsefulla internationella branschaktörer.

Basic-Fit ökar starkt

Basic-Fit kommer att fortsätta sina ambitiösa tillväxt- och expansionsplaner i Europa, efter en 42-procentig ökning av antalet medlemmar sedan början av 2022.

I sin tredje kvartalsrapport för året kommunicerar lågpriskedjan att det totala antalet medlemmarna i sina klubbar ökade från 2,22 miljoner till 3,15 miljoner under årets första nio månader (till slutet av september). Under perioden öppnade kedjan hela 145 nya anläggningar.

Basic-Fit har studsat tillbaks bra från effekterna av covid-19-pandemin. De skapade intäkter på 563 miljoner euro under de första nio månaderna 2022, jämfört med 186 miljoner euro under samma period förra året – när klubbstängningar och andra pandemiska störningar kraftigt begränsade träningsverksamheten.

Foto: Basic-Fit

Företaget har också varit framgångsrika i att marknadsföra sitt premiummedlemskapserbjudande, med 50% fler som valt detta medlemskap än tidigare. Premium-medlemskapet kostar 29,99 Euro/månad och ger tillgång till alla Basic-Fits över 1 100 klubbar i Europa. Grundmedlemskapet är bundet till en klubb och kostar 19,99 Euro/månad. Genomsnittsintäkten per medlem ligger på 22.50 Euro/månad.

Rene Moos, Basic-Fits vd, säger att resultaten betyder att kedjan kommer att fortsätta med sin expansion. Moos säger även att Basic-Fit kommer att ha 1 200 klubbar i slutet av 2022, med ytterligare 200 till 300 nya öppningar i pipelinen för 2023.

”Med återhämtningen av den mogna klubbmedlemsbasen, och med de viktiga januari- och februarimånaderna som fortfarande ligger framför oss, förväntar vi oss att det genomsnittliga antalet medlemmar i mogna klubbar kommer att nå en högre nivå 2023 än 2019”, kommenterar Moos.

Planet Fitness ökar med 58%

USA-baserade Planet Fitness rapporterade en omsättning på 244,4 miljoner USD under det tredje kvartalet 2022, en ökning med 58 procent jämfört med tredje kvartalet 2021. Försäljningen i jämförbara klubbar ökade med 8,2 procent.

Utöver intäktsökningen, avslutade Planet Fitness kvartalet med mer än 16,6 miljoner medlemmar, vilket är rekordhögt för företaget, och tillströmningen av nya medlemmar återgick till pre-pandemisk säsongsvariation.

Foto: Planet Fitness

Företaget är fokuserat på att fortsätta att öka sin penetration av alla generationer med tonvikt på Gen Z-demografin genom att omvandla tonårsdeltagare från sitt senaste ”High School Summer Pass-program”, och deras föräldrar/vårdnadshavare, till betalande medlemmar.

Medlemmar som besökte gymmen kom oftare, och avbokningarna var lägre jämfört med 2019, vilket kan signalera att medlemmar generellt är mer engagerade i träning, kommenterar företaget i sin kvartalsrapport.

Equinox är nästan återhämtade

Enligt Equinox vd Harvey Spevak är lyxgymkedjans pandemiåterhämtning nästan klar. Försäljningen av medlemskap nådde rekordnivåer sex av de senaste sju månaderna. Equinox väntar sig att de kommer att ha återhämtat 90% av sina pre-pandemimedlemmar vid årets slut.

Foto: Equinox

Norden

Börsnoterade SATS och Actic rapporterade nyligen sina Q3-resultat. I denna artikel har vi samlat börsanalytikernas syn på dessa företags framför på börsen. Nedan en summering av deras senaste rapporter:

SATS

Företaget avslutar tredje kvartalet med en rekordhög medlemsbas om 708 000 medlemmar, en ökning med 8% från förra året. Besöken per medlem fortsätter att öka, detta kvartal med 5% jämfört med motsvarande kvartal 2019.

SATS har i Norden 275 gym, en ökning med 19 gym från motsvarande kvartal förra året. De totala intäkterna om 967 miljoner NOK, innebär en ökning med 9% jämfört med tredje kvartalet 2021

”Vi är glada att människor prioriterar sin egen hälsa och en aktiv livsstil. Vi har högre försäljning och lägre churn än före pandemin, trots den utmanande makroekonomiska situationen. SATS påverkas också av hög inflation och särskilt höga elpriser. Vi har därför genomfört åtgärder för att minska energiförbrukningen, utan att detta försvagar vårt utbud för medlemmarna”, kommenterar SATS koncernchef Sondre Gravir.

Actic

Årets tredje kvartal har för Actic innebar fortsatta investeringar anläggningar i en period ”påverkad av säsongseffekter och tuffa omvärldsfaktorer”. Nettoomsättningen ökade till 185,9 (163,3) MSEK, en ökning om 13,8%.

”Resultatmässigt har utfallet i kvartalet varit något svagare än vad ett normalt tredje kvartal brukar innebära. Den generella oro som finns i vår omvärld har påverkat vår verksamhet, där framför allt elpriserna påverkat oss. Effekten av de ökade elpriserna har dock begränsad påverkan då mer än hälften av våra anläggningar har avtal där elkostnaden ingår i hyran”, skriver tillförordnade vd:n Anna Eskhult i rapporten.

Framåt förväntar sig Actic att se en ökning i kostnader, där inflationen slår på bolagets hyreskostnader vilket tillsammans med ökade elpriser och räntor får en påverkan på koncernens kostnadsbild och därmed lönsamheten.

”För att möta de ökade kostnaderna har vi i det tredje kvartalet initierat prisjusteringar för medlemsbasen och arbetet kommer fortsätta under kommande kvartal”, kommenterar Eskhult.

Skribentens kommentar:

Träning på gym är starkt på gång. Men återhämtningen är ojämn – enligt Mindbody är bara 35% av träningsföretagen tillbaka till pre-pandemiska försäljningsnivåer. Enligt EuropeActives årliga branschrapport ligger Eruropeiska aktörer mellan 10-30% från pre-pandemiska nivåer i termer av medlemskap.

När det gäller träning och wellness har konsumenterna aldrig någonsin tidigare haft fler alternativ att välja mellan. Så, för många varumärken, är att övertyga människor att dyka upp IRL ofta en fråga om att ge en upplevelse som de verkligen inte kan få någon annanstans.