Får dina anställda vara med och påverka ditt företags utveckling?

Din roll som ledare eller ägare är att skapa en kultur som stimulerar och skapar engagerade anställda. Fullt motiverad personal bryr sig om företaget, dess kunder och totala verksamhet.

Parallellt med att alltid leta efter nya talanger att anställa är det självklart viktigt att ta hand om de medarbetare du redan har – hjälpa dem att hitta sina drivkrafter och sin inre motivation.

Första steget är att verkligen lära känna människorna i ditt team. När du tar dig tid att personligen engagera dig med personerna i ditt team, sänder du ett tydligt budskap att du bryr dig. Det är inte svårt – du ska bara prata med dina medarbetare individuellt och ta reda på vad som ger dem glädje i sitt arbete. Därefter ska du skapa möjligheter för utveckling, framförallt få dina medarbetare att bli ännu bättre – på de delar som de redan är bra på.

Ge möjligheten att påverka

Din personal behöver få en lön som ger en ekonomisk trygghet men lika viktigt för motivationen är individens behov av utveckling, att bli erkänd och känslan av att ”min åsikt verkligen spelar roll”. Tänk på att vi delar alla ett enkelt behov, nämligen att bli omtyckta. Vill du ha medarbetare i världsklass gäller det därför att visa att du bryr dig genom att erkänna och uppskatta dem för deras insatser.

Alla undersökningar visar att anställda uppskattar att de får möjlighet att påverka deras företags sätt att agera inom olika områden. Med involvering och påverkan kommer engagemang och med engagerad personal är det definitivt enklare att tjäna pengar.

Men tyvärr är det väldigt få anställda som på egen hand visar upp ett ”driv” som verkligen påverkar din verksamhet framåt. Som ledare måste du aktivt ta del i rekryteringen av ny talang och sedan förädla denna talang genom att coacha, utbilda och pusha dina anställda till att uppnå ditt företags vision, kundlöften och mål.

Utmana dina anställda med en konkret uppgift

Som tidigare nämnts, vet vi att anställda mår bra av att känna att de kan påverka en hel del av arbetsuppgifterna på sin arbetsplats. Självklart ska du då regelbundet fråga efter deras åsikt inom ett konkret områden

Låt oss titta på ett exempel – att skapa trogna kunder, som är nöjda och stannar kvar länge är något som nästan alla anställda känner en passion för. Sammanställ därför ett dokument som dina anställda får läsa igenom. Där uppmanas de om att tänka till och komma med kreativa lösningar som ska dokumenteras. Sätt en deadline när du vill ha in deras svar.

Efter att de anställda kommit in med sitt material, summerar ni ihop det hela och kallar till ett möte där svaren diskuteras. Det kan komma mycket positiv feedback av denna form av aktivitet, samtidigt ser du vem som verkligen vill bidra och vem som bara eventuellt glider med.

Aktivera ditt team

Presentera en utmaning som era anställda, antingen individuella eller i mindre grupper, skapar en handlingsplan kring.

Förslag på tema:

Hur kan vi bli bättre på att få våra medlemmar att stanna längre?

Vi på Gym A vill alltid sträva efter att ha nöjda kunder som stannar kvar så länge som möjligt. För att nå detta mål har vi ett antal åtgärder som vi jobbar med. Men allt behöver utvecklas och vi vill gärna ha din åsikt. Vad tycker du fungerar bra idag, vad kan bli bättre och vilka eventuella nya rutiner vi behöver sätta igång? Du är en viktig medarbetare för oss och vi värderar din åsikt högt. Vänligen följ dessa instruktioner och ge oss dina tankar:

Läs igenom nedan 6 olika punkter. Ranka alla punkter 1 – 6 efter de Du tycker är viktigast? 1 = viktigast osv.

  • Finns det någon punkt som Du absolut inte tror ger någon effekt? I så fall vilken/vilka och motivera varför?
  • Finns det någon punkt som vi inte klarar av att genomföra p g a våra begränsningar i teknik, personella eller ekonomiska resurser? Om begränsningen finns, vad behöver vi ändra för att lösa problemet?
  • Finns det någon aktivitet som vi idag inte gör men bör starta upp så fort som möjligt? I så fall vilken/vilka och hur anser du att den skall genomföras på bästa sätt?
  • Bra åtgärder för att få nöjda kunder och minska drop outen bland våra medlemmar?

1. Inskolning av en ny medlem

Hur kan vi på bästa sätt onboarda en ny medlem? Vad ska ingå i ett sådant Kom Igång Paket, hur ska vi agera för att få fram medlemmens mål och tydligt förklara vad de kan förvänta sig för resultat?

2. Belöning av träningsflit

För att få resultat måste våra medlemmar träna regelbundet, hur ska vi agera för att belöna deras träningsflit? Är det en bra ide att uppgradera träningsflitiga medlemmar till ”Guldmedlem” och i så fall enligt vilka kriterier och vad ska fördelarna vara om jag nått Guldmedlem status?

3. Kommunikation

Hur kan vi på bästa sätt kommunicera med våra medlemmar även om de inte är på vårt gym? Vilka typer av e-post ska vi använda och hur ska vi agera inom sociala medier? Ska vi agerar ”old school” och ge ut en egen tidning? Är det bra att använda MMS och SMS? Är vår hemsida bra för våra befintliga medlemmar? Vad ska vi prioritera?

4. Medlem träffar medlem

De flesta av oss känner sig mest komfortabel i en miljö om vi omger oss av personer vi känner. Vem vill gå ensam till en bar? Hur kan vi få medlemmarna att ”connecta” med varandra där vi skapar en socialt ”trevlig” miljö? Ska vi exempelvis ha olika medlemsaktiviteter? I så fall vilka, ge fyra konkreta exempel.

5. Larmlistor

Hur kan vi få fram listor på de medlemmar som tappat sin träningsflit för att försöka aktivera dem igen? Innan det är för sent – när tycker vi att vi behöver göra en insats? Vad ska vi göra och vad ska vi säga? Ringa, agera på Messenger och DM, skicka e-post, sms, kanske skicka ett vykort?

6. Hantera uppsägningar

Hur kan vi bli bättre på att vända en uppsägning och få dem att fortsätta som aktiv medlem? Vilka verktyg behövs för detta, vad motiverar en medlem att fortsätta även om han/hon är inne på att sluta?

Stort tack för din medverkan….