Retention i praktiken? 3 tips från NG Dialogue

Alla snackar om medlemsretention i gym- och träningsbranschen. Att det är den enskilt viktigaste faktorn för att generera ökad lönsamhet både för kedjor och enstaka gym. Men hur gör man egentligen och vart börjar man? Om detta ämne skriver Andreas Desai på NG Dialogue kring:

Retention är inte längre en främmande term för de flesta i branschen. Vi börjar bli medvetna om att det handlar om att öka lojalitet, behålla medlemmar längre samt vinna tillbaka de medlemmar som av någon anledning har lämnat oss. 

Andreas Desai

Problemet är att många pratar OM retention och hur viktigt det är men inte HUR man som gymoperatör ska gå tillväga i praktiken. Och inte heller den enskilt viktigaste faktorn – hur ska man ha tid med retentionsarbetet medan man håller pass, välkomnar medlemmar, beställer nya löpband, skruvar glödlampor och håller medarbetarsamtal… 

Det är dessa utmaningar som vi NG Dialogue har tagit fäste på när vi har utvecklat vår retentionstjänst. Tjänsten kombinerar en digital plattform med en kunnig projektledare som sköter retentionsarbetet åt dig. I dagsläget sköter NG Dialogue retentionsarbetet åt ett tjugotal gymkedjor och fristående gym runt om i Sverige. Däribland Nordic Wellness, Wellness Studio och Endorfin. 

Tre konkreta retentiontips:

Lär känna dina kunders beteende

Information om dina kunder är jätteviktigt. Ju mer du vet om deras individuella träningsbeteende desto bättre. Därför är det a och o att du samlar så mycket relevant data om dina kunder som möjligt. Ofta är den här datan kopplad till ett medlemskort som är kopplad till det affärssystem som ni använder. Oavsett om du använder BRP, Gymcontrol, Wondr eller något annat affärssystem, se till att du lär dig hur du hittar och extraherar datan på rätt sätt. Den är grunden till allt. 

Håll kontakten med dina medlemmar:

Baserat på de undersökningar som NG Dialogue har gjort är det mycket viktigt att hålla löpande kontakt med sina medlemmar. Det handlar inte i första hand om att försöka sälja till medlemmen utan det handlar om skapa en meningsfull relation med sin medlem. Detta görs företrädesvis genom individuellt anpassade förfrågningar, inbjudningar, undersökningar, tips, erbjudanden eller högtidshälsningar.

Rätt målgrupp, rätt budskap, rätt kanal:

Nyckeln till att behålla sina medlemmar länge är att, även i ett digitalt sammanhang, kommunicera som om de stod på andra sidan receptionsdisken. Precis som i alla andra sammanhang vill dina medlemmar bli sedda, älskade och hörda. Om du ger dem det utrymmet och tålamodet så skapar du genuin varumärkeslojalitet. Därför är det viktigt att dela upp dina medlemmar i submålgrupper baserat på beteende, träningsvolym och intressen. På så sätt försäkrar du att kommunikationen uppfattas som skräddarsydd för mottagaren. 

Från och med mars 2020 kommer NG Dialogue att publicera ett succécase per månad på Sweaty Business och förhoppningsvis får du inspiration om hur du kan förbättra din lönsamhet. 

För mer info om hur du kan ta ett ordentligt grepp om ditt retentionsarbete eller om du vill ha hjälp att lyckas. Hör gärna av dig till:

Andreas Desai

Mail: andreas@ngdialogue.se

Tel: 0705 98 69 90