Wattbike lanserar AtomX – en revolutionerande cykel för gruppträning

Ända sen Spinning-konceptet utvecklades av den sydafrikanska cyklisten Johnny Goldberg i mitten av 1980-talet så har Spinning/Indoor cykling haft väldigt svårt för att vidareutveckla sig i samma takt som utomhuscyklingen har stått för. Men detta är något Wattbike vill ändra på, menar Johan Hellström, Senior Brand Manager för Wattbike hos Concept Träningsredskap.

”Många cykelstudios samt dess instruktörer har blivit lite tagna på sängen av cyklingens stora intresse och har haft utmaningar med att bemöta de allt växande kraven som deras cyklande medlemmar har”, berättar Johan.

Hur ser du att marknaden för inomhuscykling kommer att utveckla sig framöver?

Förenklat kan jag se att den traditionella formen av spinning kommer att bestå och till och med växa på sina håll, men det stora trendbrottet kommer att ske på grund av ökande intresset för träningsdata, motionslopp och wattkontrollerad träning. Vi ser stora behov behov för kompletteringsprodukter till den traditionella Spinningen.

Han utvecklar sitt resonemang vidare:

Vi ser också en växande trend med nischade boutiquestudios, PT small group samt träningszoner uppbyggda på gymgolven istället för i traditionella salar. Där kraven på både utrustning och träningsmetodik är betydligt högre ställda och till vissa delar mer komplexa. Jag ser starka tecken på att inomhuscyklingen går mer i riktning mot utomhuscyklingens träningsmetoder, där träningskvaliteten och mätbara resultat prioriteras högre än själva underhållningsvärdet… med andra ord, tillbaka till cykelträning – inte spinningpass.

Har du några exempel på gym som implementerat detta tänk?

Ett bra exempel är Friskis & Svettis, som tog beslutet att koppla in Sveriges endra proffstränare inom cykelsporten, Mattias Reck, för att utveckla sin nya inomhuscykelprodukt ”Giro” som är konstruerat utifrån mät- och träningsmetoder som traditionellt används inom utomhuscykling. Detta är en produkt som har blivit extremt populär hos Friskis, där dom goda träningsresultaten är det primära underhållningsvärdet.

Nu lanserar Wattbike nya cyklar för att möta denna trend, kan du berätta om det arbetet?

Det jag tillsammans med Wattbike har fokuserat på senaste två åren är att utveckla en kommersiell cykel som inte bara kan möta dagens krav utan även försökt titta in lite i kristallkulan och anpassa även efter framtidens krav. Där har vi haft den stora fördelen att kunna kopiera mycket från vår befintliga cykelmodel, Wattbike Atom, som vi sålt mot hemmaträningsmarknaden där dessa ”högre” träningskrav och ”smart bike”-funktioner funnits en längre tid. På den basen har vi då utvecklat nya Wattbike AtomX, en cykel som är tänkt för gruppträning.

Vad är då ”Smart bike”-funktionen som gör cykeln så speciell?

Detta är vad vi, och många med oss, kallar för en ”game changer”. Det innebär att pass- & musikuppläggsprogrammet instruktören använder nu även automatiskt kommer kunna styra cyklarnas motstånd. Allt kommer att baseras passdeltagarnas individuella fitnessnivå. Detta kallas ERG-läge. När deltagarna väljer att aktivera det s.k. ERG-läget på Wattbike AtomX-cykeln, synkas cykeln med instruktörens programvara som styr passet. Detta gör att motståndet under hela passet justeras i förhållande till individens träningsnivå, det enda deltagarna behöver fokusera på är att trampa. Cykeln kommer automatiskt göra små justeringar för att individen hela tiden ska ligga i exakt rätt träningszon, oavsett hur fort hen trampar med benen, allt för att skapa bättre träningsresultat på ett smidigt vis.

Förutom synkronisering av träningsresultatet till sitt personliga Wattbike app-konto möjliggörs även parkoppling till alla populära tredjeparts-plattformar så att medlemmar även kan träna i sina egna träningsappar såsom Zwift, The Sufferfest, Trainer Road och många fler.

När kommer cykeln till Sverige?

Vi på Concept Träningsredskap kommer lansera Wattbike AtomX i början av 2020. Därmed blir vi även marknadens första distributör för kommersiella ”smart bikes” för gym & studios. Wattbike AtomX och Wattbike Icon kommer att visas på kommande mässor, inklusive FIBO och Elevate, samt med hög sannolikhet under Workout Åre 2020.