Activio utbildade Stockholm stads instruktörer i modern konditionsträning

Activio aviserade i nyligen att företaget är oroligt för kompetensivån hos tränare och instruktörer kring konditionsträning. För att stötta träningsanläggningar i landet är företaget nu i färd med att skala upp sin utbildningsverksamhet, Activio Education. I förra veckan höll Activio Education en kombinerad utbildning och workshop för träninsginstruktörer från Stockholms stad där fokus var att kompetenshöja instruktörerna inom konditionsträning.

– Framtidens tränare behöver färdigheten att planera och träna sina deltagare i just förbättrad kondition. Denna kompetens har över tid så sakteliga glömts av. Samtidigt som möjligheten att mäta kroppens reaktion på aktivitet har exploderat. Tillverkarna av träningsutrustning har lyft fram att kunna mäta kroppens reaktion på träning som en stor möjlighet för användaren. Det finns appar som går att koppla till träningsutrustningen, pulsklockor, olika aktivitetsklockor, träningsmaskiner som är mer digitala nu än för 5 år sedan. Det här är ju helt fantastiskt att dessa möjligheter finns”, säger Moris Lahdo, vd för Activio. 

Men, detta innebär även att det ställs helt nya krav på kunskapsnivån hos instruktörer och tränare. 

– Därför så behöver tränarna höja sin lägstanivå när det handlar om konditionsträning. Signaler vi får från branschen tillsammans med vår egna erfarenhet att möta instruktörer är att den grundläggande kunskapen om hur konditionsträning planeras och genomförs är bristfällig, säger Lahdo och fortsätter:

– Fokus ligger oftast på att tränaren ska vara energisk, driva deltagaren till total utmattning, discolampor, den senaste träningsutrustningen och ett budskap att desto hårdare träningen är desto bättre träningsresultat. Detta kan instruktörerna till fullo, men det fick också oss på Activio Education att fundera vad som behövs för att skapa en stark och trovärdig grupptränarkultur i vår bransch.

Utbildningssatsning hos Stockholms stad

I förra veckan genomfördes en utbildning för instruktörer och ledare inom Idrottsförvaltningen i Stockholm.

– Det var Stockholm Stad, i samråd med oss, som identifierat ett stort behov hos deras personal, så vi skräddarsydde en workshop/utbildningsdag för dem.


Dagen på Forsgrenska badet mitt på Södermalm lockade över 20 instruktörer från flera av Stockholms stads simhallar. En dag där kunskapen uppdaterades inom träningsfysiologi kopplat till konditionsträning samt diskussion om programmering av konditionsträning.

– Det blev också givande diskussioner om hur vi kan ändra på uppfattningen hos individer som undviker träning att konditionsträning inte behöver vara ”dödsjobbigt” för att få resultat. Redan vid en medelintensiv intensitet uppkommer det fantastiska effekter på kroppens konditionskapacitet. Att sinne och humör påverkas positivt av konditionsträning stärker ytterligare caset för att konditionsträna regelbundet.

Gruppträningens utmaningar

Moris pekar även på att det finns utmaningar med konditionsträna människor i grupp:

– Utmaningen som grupptränare kan ställas inför ibland är att det är lätt att haka på de som tar i allt de har och förstärka det som om att det är det som ger resultat. Frågan under workshopen blev då om detta inte skrämmer bort den deltagare som inte har kapaciteten eller viljan att ta i allt de har.


Moris menar att detta kommer ner till en oerhört viktigt faktor – kommunikation.

– Det handlar mycket om vilket budskap grupptränare sänder ut genom sitt sätt att möta och leda deltagaren i sin träningsupplevelse. Slutsatsen i deltagargruppen blev att alla i träningsbranschen gemensamt noga behöver fundera igenom vilka signaler och vilken kultur som vi sänder ut och skapar. 

Att kunna möta de som är nya i sin träningsresa och vilka som mest troligt är nöjda med att arbeta på medelintensitet och samtidigt möta de som vill köra stenhårt är en konst.

– Det finns inget facit men att börja med att förklara syftet med det specifika passet och vad som händer i kroppen är en mycket bra början. Då behöver också tränaren själv förstå fysiologin bakom träningseffekter och vad som krävs för att erhålla resultat av träningen. Träningsbranschen har idag många fantastiska tränare som gör ett mycket bra jobb. Det är bara det att den digitala möjligheterna att mäta kroppens reaktioner på ansträngningarna har ökat komplexiteten många gånger om. Det är just därför som en hel del tränare behöver en kompetensuppdatering.