Succén fortsätter för Activio Educations cykelutbildningar och workshops

Idrottsförvaltningen i Stockholm har valt att investera i sina tränare och öka deras kompetens med hjälp av det nystartade bolaget Activio Educations.

Näst på tur är Högdalens Simhall som tillsammans med Idrottsförvaltningen i Stockholms Stad väljer att utbilda sina instruktörer i cykel-, puls- och effektbaserad träning, med hjälp av det nya systemet Activio Cardio Solution och Bodybike Smart+ indoor cycle.

VD Moris Lahdo från Activio, Master Trainer Peter Liljeros och Andreas Glennfalk från Activio Educations, står för utbildningsprogrammet och kloka idéer om hur man kan utveckla inomhuscyklingen tillsammans med Idrottsförvaltningen så det passar ett bredare medlemsunderlag vilka väljer konditions-/kardiovaskulär träning samt vill komma igång med mer fysisk aktivitet.

Moris Lahdo förklarar vad man vill uppnå med sina utbildningar och varför man fokuserar på cykelsalarna samt konditionsträningen:

”Det är dags att kompetenshöja cykelinstruktörer så att de utökar sin kunskap om konditionsträning för att på så sätt klara av att möta den förändring som sker i träningsbranschen. En instruktör behöver idag och i framtiden vara mer en tränare än någon som endast underhåller och ger instruktioner under ett pass.

Lahdo pekar på att tekniken snabbt förändrar förutsättningarna:

”Det nya i cykelsalarna är den digitala återkopplingen till varje enskild deltagare i form av träningsdata, både under och efter träningspasset. Det ställer krav på välplanerade upplägg och att syftet med träningen tydligt behöver förmedlas av tränaren”.

Activio Educations menar att det hos många instruktörer finns brister i kompetens i form inom framförallt inom fysiologi, träningslära samt konditionsträning.

Digitala verktyg har snabbt letat sig in i träningssalarna i cykelsalarna samtidigt som en hel del tränare inte har hunnit med att uppdatera sig på de nya verktygen. Detta medför enligt Activio Educations en större utmaning för många anläggningar och tränare, speciellt i spåren av pandemin.

Activio Education besitter mer än 60 års utbildningskompetens med främst Peter Liljeros, Kenneth Mose och Andreas Glennfalk som utbildare. Utbildningen hos idrottsförvaltningen kommer ske i två steg, digitalt den 23:e april och på plats den 29:e april.

Kontakta gärna Activio för mer info om nya Activio Cardio Solution samt ytterligare info kring utbildningar och workshops: contact@activiofitness.com