Folkhälsomyndigheten: Skolbarn som är fysiskt aktiva upplever bättre psykisk hälsa

Fysiskt aktiva skolbarn är mer tillfreds med livet och har mindre psykiska besvär. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

En tidigare rapport från myndigheten visar att skolbarn som är fysiskt aktiva känner sig mindre stressade av skolarbetet och har bättre allmän hälsa. Nu har Folkhälsomyndigheten även undersökt sambandet mellan skolbarns fysiska aktivitet och deras psykiska hälsa.

De nya resultaten visar att fysisk aktivitet är kopplad till den psykiska hälsan. Ju mer fysiskt aktiva skolbarnen är, desto mer tillfreds är de med livet. Barn som är mer fysiskt aktiva rapporterar också mindre besvär med nedstämdhet, irritation, nervositet och sömnproblem, jämfört med barn som är mindre fysiskt aktiva.

– Det är viktiga resultat, sett i ljuset av att allt fler skolbarn rapporterar psykiska besvär och den genomsnittliga livstillfredsställelsen minskar, samtidigt som merparten rör sig för lite. Dessa problem är också vanligare bland flickor än pojkar och vanligast bland de med sämre socioekonomiska förutsättningar, säger utredare Solveig Petersen, på Folkhälsomyndigheten.

Rapporten kan inte ge svar på vad som är orsak och verkan bakom sambanden, men det finns flera tänkbara förklaringar till att fysisk aktivitet skulle kunna leda till psykiskt välbefinnande och mindre psykiska besvär. Resultaten tyder därmed på att fysisk aktivitet är betydelsefullt för skolbarns psykiska hälsa.

Den pågående pandemin medför ytterligare utmaningar för barn och ungas psykiska hälsa och för deras möjligheter till fysisk aktivitet.

– Därmed är det viktigt att arbeta aktivt för att ge alla barn förutsättningar för att vara fysiskt aktiva och uppleva rörelseglädje, oberoende av kön och socioekonomisk bakgrund. Här är skolan en viktig arena, säger Marita Friberg, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Till rapporten >>>

Om undersökningen

Undersökningen är baserad på ett nationellt urval av 11-, 13-, och 15-åringar i Sverige som burit aktivitetsmätare under en vecka och dessutom fyllt i en enkät. Arbetet är en delundersökning i Folkhälsomyndighetens nationella undersökning Skolbarns hälsovanor.