Pelotonaktien rasade efter att bolaget rapporterat en stor förlust och sjunkande intäkter

Bildkälla: Peloton

Peloton rapporterade häromdagen ökande förluster och vikande försäljning för sitt fjärde kvartal (brutet räkenskapsår) när hemmaträningsjätten försöker vinna tillbaka investerare med kostnadsbesparingar och strategiska förändringar.

Företagets aktie störtdök med 20% efter rapportsläppet efter att dargarna innan ha gått upp med 20% efter beskedet att företaget skulle börja sälja sina produkter via Amazon.

Detta innebär Pelotons sjätte kvartal i rad med rapporterade förluster. Företaget kommenterar att det siktar på att nå break-even-kassaflöde på kvartalsbasis under andra halvan av räkenskapsåret 2023.

Samtidigt säger Pelotons vd Barry McCarthy att han förväntar sig att marknaden för uppkopplad träning kommer att förbli utmanande under överskådlig framtid, eftersom konsumenternas efterfrågan på hemmaträningsmaskiner avtar från peaken under pandemin.

Stora beslut

Sedan McCarthy tog över som vd från Pelotons grundare John Foley i februari har företaget drivit genomgripande förändringar som ännu inte har gett full effekt. Peloton höjde prenumerationsavgifterna, höjde priserna på viss utrustning, sade upp tusentals arbetare, testade möjligheten att hyra träningsutrustningen, lämnade över last-mile-leveranserna och överförde all produktion till tredje part. i förra veckan började Peloton också sälja en del av sina produkter på Amazon i USA, första gången de samarbetar med en extern återförsäljare.

”Nejsägarna kommer att titta på vårt (fjärde kvartalets) finansiella resultat och se en mix av sjunkande intäkter, negativ bruttomarginal och ökande rörelseförluster”, skrev McCarthy i ett brev till Pelotons aktieägare.

”Men det jag ser är betydande framsteg som driver vår comeback och Pelotons långsiktiga motståndskraft,” sa han. ”Vi har fortfarande arbete att göra.”

Stora förluster

Pelotons nettoförlust ökade under den senaste tremånadersperioden som slutade den 30 juni till 1,24 miljarder USD, jämfört med förlust på 313,2 miljoner USD ett år tidigare.

Intäkterna sjönk med 28% till 678,7 miljoner USD från 936,9 miljoner USD ett år tidigare. Det var mindre än de 718,2 miljoner dollar som börsanalytikerna hade förväntat sig.

Peloton hämtade in 383,1 miljoner USD i prenumerationsintäkter, en ökning med 36% från föregående år och representerar 56,4% av företagets totala försäljning. Bruttomarginalen för prenumerationer ökade till 67,9% från 63,3%.

Bildkälla: Peloton

McCarthy, som tidigare arbetat på Netflix och Spotify, har gjort det klart att han är mer intresserad av att fortsätta växa på prenumerationssidan av Pelotons verksamhet, snarare än att lägga tonvikten på hårdvara. Han tror att Pelotons app kommer att vara kärnan i företagets framtida framgång.

Peloton avslutade sitt senaste kvartal med 2,97 miljoner ”connected fitness”-prenumeranter, ungefär oförändrat jämfört med föregående kvartals nivåer och en ökning med 27% från året innan. Connected fitness-prenumeranter är personer som äger en Peloton-produkt, som dess cykel eller löpband, och som också betalar en månadsavgift för tillgång till live- och on-demand träningspass. Övriga prenumeranter betalar en månadsavgift för att streama träningsinnehåll utan att äga någon hårdvara från företaget.

Det totala medlemsantalet minskade dock med cirka 143 000 personer från föregående kvartal till 6,9 miljoner.

Pelotons aktie har fallit med mer än 90% sedan toppen under pandemin.