Marknaden för träningscenter fortsätter att växa i Europa

Varje år publicerar EuropeActive (tidigare European Health & Fitness Association eller EHFA) och Deloitte en rapport om den europeiska träningscentermarknaden. Rapporten för 2018, som egentligen är siffrorna för 2017, kommer vi att få vänta på tills i april. Fram tills dess finns det massor av intressant läsning om marknadens närvarande status.

”Fitness” stärker sin position som
nr. 1 europeisk sportaktivitet.
mer än 56 miljoner medlemmar
i hela Europa 2016

 • De europeiska gymmedlemskapen ökade med 4,4% till 56,4 miljoner 2016 jämfört med 2015
 • Totala intäkter för gymmen var 26.300 miljoner € (+ 3,1% i fasta valutakurser)
 • Topp 30 av europeiska gymoperatörer står för 12,7 miljoner medlemmar, vilket motsvarar 22,5% av alla medlemskap
 • De topp 10 operatörerna ökade sina intäkter med 12,2% till 3,0 miljarder €
 • Fusions- och förvärvsverksamheten var fortsatt hög i 2016 med 17 transaktioner på operatörsmarknaden, bland annat börsintroduktionen av Basic-Fit

Enligt studien,  fortsatte den europeiska fitnessmarknaden att växa kraftigt under 2016 och det totala antalet hälso -och fitnessklubbmedlemmarna ökade med 4,4% till 56,4 miljoner. Tillväxten berodde främst på låg-kostnad-segmentet samt ett ökande antal specialiserade ”boutiquegym”.

Tyskland passerade ”magisk” gräns

Med 10,1 miljoner medlemmar stärkte Tyskland sin position som det land som har den högsta andelen medlemskap, de passerade för första gången 10 miljoner gymmedlemskap under 2016. Storbritannien (9,3 miljoner), Frankrike (5,5 miljoner), Italien (5,3 miljoner ) och Spanien (5,1 miljoner) rankas också bland topp 5 marknader i Europa när det gäller medlemskap.

Topp 5 europeiska gymmarknader utifrån medlemskap

Placering Land Medlemskap Tillväxt
(vs 2015)
1 Tyskland 10.080.000 + 6,6%
2 Storbritannien 9.250.000 + 5,1%
3 Frankrike 5.460.000 + 5,0%
4 Italien 5.250.000 + 2,9%
5 Spanien 5.060.000 + 2,4%

Anmärkningar: Siffror per den 31-12-2016.
Penetrationsgraden avser hela befolkningen.
Källor: EuropeActive / Deloitte

När det gäller marknadspenetration rankas Sverige högst med 21,1% av den totala befolkningen. Andra länder med hög penetration innefattar Norge (19,2%), Nederländerna (16,7%), Danmark (15,8%) och Storbritannien (14,1%).

Världens största marknad

Med 26.3 miljarder € i intäkter under 2016, rankas Europa som världens största hälso -och fitnessmarknad, före USA (23,3 miljarder € 2015). Vid konstant valuta, motsvarar marknadsvärdet en ökning med 3,1% jämfört med 2015, där Schweiz (+ 5,8%), Tyskland (+ 4,6%), Finland (+ 4,0%), Sverige (+ 3,9%) och Turkiet (3,4 %) visar den högsta intäktstillväxten.

Mcfit Group (1,50 miljoner medlemmar), Basic-Fit (1.210.000) och Pure Gym (820.000) var återigen de ledande operatörerna utifrån antal medlemskap, medan Virgin Active (€ 499 miljoner ), David Lloyd Leisure (miljoner € 442) och Migros Group (miljoner € 366) var högst upp på den europeiska intäktsrankingen. Vi ser även Health & Fitness Nordic (SATS ELIXIA, Fresh Fitness, Metropolis gym, Hi-Yoga och S.A.F.E. Education m fl.) stå sig starkt i konkurrensen, trots marknader (Sverige, Norge och Finland) med relativt få invånare.

Topp 5 europeiska gymoperatörer utifrån medlemskap och intäkter

Rankning av medlemskap Ranking av intäkter
Placering Operatör Medlemskap Placering Operatör

Intäkter
(€ m)

1

Mcfit Group* 1.500.000 1 Virgin Active 499
2

Basic-Fit

1.210.000

2

David Lloyd Leisure*

442

3 Pure gym

820.000

3

Migros Group*

366

4 Clever Fit 545.000

4

Health & Fitness Nordic

337

5 Health & Fitness Nordic 542.000 5 Mcfit Group*  327

Anmärkningar: *Siffror per den 31-12-2016
Uppskattning baserad på professionell bedömning
Källor: EuropeActive / Deloitte

Bildkälla: EuropeActive

Herman Rutgers, EuropeActive Styrelseledamot och medförfattare till rapporten, kommenterade:

”2016 var ett år av stark tillväxt i form av medlemskap och marknadsvärdet, operatörerna i vår undersökning visade goda tillväxtförväntningar för 2017 och framåt. Detta visar att produkterna och tjänsterna vår bransch har att erbjuda är fortsatt mycket attraktiva för konsumenterna i Europa och gör oss övertygade om att industrimålet om 80 miljoner medlemmar till 2025 kommer att nås.”

 

 Viktiga faktorer för vidare tillväxt

 • Ökad disponibel inkomst
 • Ökad aktivitetsnivå bland befolkningen
 • Koncept som erbjuder öppenhet och flexibilitet för konsumenten
 • Boutique-koncept utvecklar marknaden och ger fler alternativ till konsumenterna
 • Framväxten av mobilapplikationer, wearables och onlineträning
 • Ett ökande antal träningscentermedlemmar är aktiva i andra aktiviteter, såsom utomhusaktiviteter

Källa: EuropeActive & Deloitte.