Stark medlemstillväxt för SATS – men underskottet ökade

Bildkälla: SATS

SATS presenterade idag resultaten från Q4 2022. Höga elpriser och inflationstryck fortsätter att påverka företaget. Men på längre sikt planerar företaget att höja priserna i takt med den allmänna pristillväxten.

SATS redovisar en förlust om 175 miljoner norska kronor före skatt under fjärde kvartalet. Det är en ökning från samma kvartal förra året då underskottet var 74 miljoner norska kronor.

Samtidigt som underskottet ökade så ökade också intäkterna – och medlemsantalet. Intäkterna växte med åtta procent, till 1,08 miljarder NOK. Antalet medlemmar var vid utgången av fjärde kvartalet 721 000, vilket är 13 000 fler än vid utgången av fjärde kvartalet 2021.

Vid början av Q4 2022 hade SATS 275 gym, en ökning med 13 gym från motsvarande kvartal förra året.

– Vi är stolta över att kunna presentera ett rekordantal medlemmar med en imponerande hög aktivitetsnivå. Den genomsnittliga medlemmen på SATS tränar oftare än tidigare och totalt sett besökte våra medlemmar oss 10,5 miljoner gånger under Q4. Med en lovande utveckling av de viktigaste operativa KPI:erna är vi övertygade om att de ekonomiska resultaten kommer att följa, säger Sondre Gravir, VD för SATS.

Tillväxten av medlemmar visar på en vilja hos befolkningen att prioritera sin hälsa, särskilt bland unga. Vid början av Q4 var gruppen medlemmar hos SATS under 24 år 17% större än under motsvarande period 2019.

Elpriserna tynger

Träningskedjan har drabbats hårt av skyhöga elpriser och resultatet påverkas starkt av de höjda elpriserna.

– På kort sikt påverkas SATS av inflationstryck och höga elpriser. På längre sikt är bolaget dock bekvämt med att höja priserna i takt med den allmänna pristillväxten, heter det i kvartalsrapporten.

Ledarskifte i Sverige

Efter närmare 10 år i rollen som Country Manager för SATS Sverige så står det klart att Linda-Li Cederroth lämnar positionen.

Rekryteringsprocessen för att hitta Cederroths ersättare är igång och under en period kommer Torodd Gøystdal, i dag Chief People & Operation Officer i koncernen, som interimslösning på positionen i Sverige.

Sverige är det näst största segmentet i SATS-koncernen, med 34% av de totala intäkterna för 2022. SATS Sverige hade 244 000 medlemmar vid utgången av Q4 2022, en ökning med 7% för helåret.

SATS Sverige avslutade fjärde kvartalet med 92 klubbar, efter att ha stängt en klubb under Q4 2022.

Genomsnittsliga medlemsintäkten i Sverige sjönk från 515 NOK (2021) till 499 NOK per månad under det fjärde kvartalet. För helåret 2022 har dock den genomsnittsliga medlemsintänkten/månad ökat med 15 NOK/medlem och månad.

Tufft på börsen

SATS-aktien handlas på dagens datum för åtta norska kronor, vilket är mer än en halvering jämfört med samma dag i februari förra året då aktien handlades för 20,80 norska kronor. Omsatt i procent har värdet sänkts med dryga 62% under det senaste året.

Graf: dagens Industri

Företagets börsvärde ligger per i dag på 1,6 miljarder norska kronor.

Läs hela Q4-rapporten här.