En av fyra nyttjade inte friskvårdsbidraget under 2022

Drygt en av fyra anställda antingen glömde eller struntade i att använda sitt friskvårdsbidrag under 2022, det visar en färsk Sifo-undersökning som ViktVäktarna låtit göra. Betydligt färre kvinnor än män lät bidraget brinna inne.

ViktVäktarnas senaste Sifo-undersökning visar att svensken får i genomsnitt drygt 2 000 kr i friskvårdsbidrag av sin arbetsgivare. Men undersökningen visar även att bidraget inte alltid utnyttjas:

  • Drygt en av fyra (27%) glömde eller struntade i att använda tjänsteförmånen under 2022.
  • Flest (16%) struntade i att använda sitt friskvårdsbidrag förra året och något färre (11%) glömde bort att lösa in det.
  • Att antingen glömma eller strunta i sitt friskvårdsbidrag är vanligare bland männen (38%) än bland kvinnorna (23%).

– Friskvårdsbidraget är en fantastisk förmån som alla som kan borde utnyttja. Att göra träning och hälsovård mer lättillgängligt stärker inte bara den enskilda individens hälsa utan även hela arbetsplatsens välmående, säger Jenny Holmstedt, Marknadschef på ViktVäktarna.

Kvinnor bättre på att nyttja förmånen

Av de som fått friskvårdsbidrag av sin arbetsgivare uppgav endast hälften (52%) att de använde hela bidraget under 2022 medan 16 procent uppger att de endast använde pengarna till viss del. Fler kvinnor (58%) än män (46%) använde hela friskvårdsbidraget.

– En vanlig missuppfattning är att friskvårdsbidraget endast går att använda till gymkort och gruppträningspass men faktum är att det idag går att använda till en mängd olika aktiviteter; alltifrån dansklasser, golf och klättring till rökavvänjning, kostrådgivning och profylaxkurser för blivande föräldrar, avslutar Jenny Holmstedt.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 19–22 januari 2023. Totalt intervjuades 1172 personer i åldern 16–79 år. Av dessa uppger 744 att de får friskvårdsbidrag av sin arbetsgivare. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Sifos webbpanel.