”Fysisk aktivitet för lärande” – skolprojekt som fokuserar på rörelse i skolan skapar förutsättningar för ökad måluppfyllelse

Norrevångsskolan 7-9 & grundsärskolan Bredablick i Eslöv har i ett gemensamt projekt – ”Fysisk aktivitet för lärande” – som genom bland annat daglig rörelse i form av träning och hälsa eller pulsträning, uppnått imponerande studieresultat bland sina elever. På fyra år så har Norrevångsskolan 7-9 ökat behörigheten till gymnasiet från 67,9% till 92,2%!

Bakgrunden till projektet är att rektor Susanne Svensson gick ut med en fråga till personalen om vad de tyckte att skolan skulle jobba lite extra med och då svarade flertalet att de skulle vilja öka elevernas hälsa. Hälsogruppen på skolan, med Lisa Jönsson som ledare, och rektor Susanne Svensson beslöt sig att år 2017 åka till Chicagoskolan Naperville Central High där har eleverna haft dagliga gympapass sedan 1992 och resultaten har ökat med 40% i kärnämnena.

Där fick delegaterna ta del av projektets grundare Paul Zientarski och David Sladkeys expertis inom området pulsträning och aktiva klassrum. År 2018 bjöd Norrevångsskolan in Paul och David som var i Eslöv och föreläste tillsammans med Activios VD Moris Lahdo. De delade med sig av sina kunskaper och svarade på personalens och politikernas frågor.

Rektor Susanne Svensson berättar:

– Alla våra elever har rörelse varje dag i form av idrott & hälsa eller pulsträning. På skolan finns ”aktiva klassrum” och klassrummen har till stor del inredning anpassad för elever med NPF (samlingsnamn för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Merparten av lektionerna bryts av med ”Brain breaks”. Skolan har tre arbetslag och tre heltidsanställda mentorer.

– Idrottslärarna har ett eget aktivt klassrum i hallen i likhet med Napervillemodellen. Nere i hallarna finns 13 stycken whiteboardstavlor så att idrotten kan integreras med aktiv teori.

Svensson fortsätter:

– Skolans skolidrottsförening har två projekt igång; ”Unga som leder unga” för F-6 samt ungdomsledare som jobbar tillsammans med Malmö Redhawks. Skolan arbetar också med disputerad matematikutvecklare för att öka måluppfyllelsen i ämnet matematik. På fyra år så har Norrevångsskolan 7-9 ökat behörigheten till gymnasiet från 67,9% till 92,2%!

Susanne Svensson har år 2016 utsetts till  ”Årets Chef inom Barn-och utbildning” i Eslövs kommun. 2021 fick Susanne utmärkelsen ” Årets ledare” inom kommunen.

Pulshöjande aktiviteter med hjälp av Activios plattform för att mäta elevernas puls

Elisabeth ”Lisa” Jönsson, förstelärare i Idrott och hälsa samt projektledare kommenterar:

– ”Jag och mina kollegor har så glada nyheter att komma med och det är att Norrevångsskolan slog rekord i betyg och måluppfyllelse! Vi har sedan Pulsprojektet började haft följande stegring i betyg;

_ ”Det innebär en ökning med 24,3% från år 2018 fram till nu 2021! Det är framför allt killarna som ökat i betyg och gått om flickorna detta läsåret.”

– ”Förväntade resultat enligt socioekonomiskt index är för vår skola 83,8%. I resultaten är nyanlända inräknade. Dessa resultat nådde vi fast vi haft mycket distansundervisning och däremellan har vi haft eleverna ute hela läsåret på både idrott och puls”, avslutar hon.

Moris Lahdo, VD på Activio:

– Som bolag stöttar vi skolor i inledningen av sina hälsoprojekt, vanligtvis gör vi det med en föreläsning i skolan mot skolans pedagoger, eleverna eller mot vårdnadshavarna. Vidare erbjuder vi e-learning med lärarhandledning via vår partner Teamkoncept Education. Fokus är då: Pedagogik, forskning och implementering. Att arbeta med integrerat hälsoarbete under skoldagen lönar sig, vi visar hur.

Vilka fördelar ser ni?

– Det ger bland annat ökad hälsa, akademiska fördelar och en bättre arbetsmiljö.

Vilka typer av insatser kan ni erbjuda?

– Aktiva klassrum, walking pods, sömnkurser, stå upp-pedagogik och inlärning i klassrumsmiljö, rörelse inom EHT, emotionell koppling, samarbetsövningar, hjärnkollen, naturen som arena, yoga och dopingfrågor är några av de kurser som vi erbjuder skolor vid sidan av nyttan med pulsträning.

Detta är Fysisk Aktivitet För Lärande:

Projektet drivs av 6 stycken Pulspedagoger med Lisa Jönsson som ledare för gruppen. Projektet kommer att avslutas våren 2022 och implementeras i den vanliga undervisningen.

Puls

Läsåret 2017/2018 påbörjades projektet med pulslektioner på Norrevångsskolan i samarbete med Grundsärskolan Bredablick. Detta innebär att eleverna tre dagar i veckan har ett kort pulspass där de genomför pulshöjande aktivitet under ett kortare pass på 20-30min.

Aktiva klassrum

I samma veva som pulsprojektet drog igång började vi också utveckla våra aktiva klassrum på Norrevång 7-9. Det kan innebära att det genomförs brain-breaks under de teoretiska passen men det är också så att klassrummen är inredda för fysisk aktivitet. Bland annat finns det mycket whiteboards och ståbord men också sittcyklar, pilatesbollar, taktilmaterial osv.

Hälsodagar

På Norrevångsskolan 7-9, i samarbete med Bredablick, genomförs 8 till 10 hälsodagar varje läsår där den traditionella undervisningen bryts. Hälsodagarna innehåller alltid fysisk aktivitet tex i form av skidåkning, volleyboll, orientering osv men hos oss kombineras detta ofta med att de teoretiska ämnena också ”flyttar ut” sin undervisning. Det kan tex innebära att man skriver dikter i skogen eller skapar konstverk i skidbacken.

Norrevångsskolans IF (NIF)

Alla elever på Norrevångsskolan 7-9 och Bredablicksskolan får erbjudande om att bli medlemmar i NIF, helt kostnadsfritt. NIF har aktiviteter två dagar i veckan, tisdagar och torsdagar, i direkt anslutning till skoldagens slut i Eslövshallen. Förutom projekten som beskrivs på framsidan styr eleverna själva över aktiviteterna på NIF och det finns pedagoger på plats för att stötta och hjälpa till. Det är allt från fotboll till klättervägg och gymträning. Förutsättningarna i Eslövshallen är fantastiska! Deltagandet är frivilligt och enda kravet på regelbunden närvaro är om man som elev vill vara med och tävla under NIFs namn, tex i skol-DM i fotboll.

Heltidsmentorer

Läsåret 2019/2020 gick Norrevång 7-9 över till heltidsanställda mentorer. Detta har i utvärderingar visat att eleverna känner en större tillgänglighet, undervisande lärare har mer tid för att vara lärare och stressen hos pedagoger minskat. Vårdnadshavare och elever har större möjlighet till kontakt med mentor och lärarna kan tydligare återkoppla direkt ämnesspecifika frågor.