Medley 2022 – rekordomsättning och resultat

Bild: Medley

Medley, som driver bad- och motionsanläggningar runtom i Sverige, rapporterar både rekordomsättning och rekordresultat för räkenskapsåret 2022.

Efter att under många år legat stabilt omsättningsmässigt runt 300 miljoner kronor/år tog Medleys omsättning ett rejält hopp uppåt och landade in på 411,7 miljoner kronor. Resultatet tog en rejäl hiss uppåt – från -14,8 miljoner 2021 till ett plus om 23,1 miljoner kronor.

Medley 2022 i siffror

 • Omsättning: 411,7 miljoner kronor jämfört med 2021: 303,3 miljoner kronor
 • Rörelseresultat:  23,1 miljoner kronor jämfört med 2021: -14,8 miljoner kronor
 • EBITA: 32,8 miljoner kronor jämfört med 2021: 7,6 miljoner kronor
 • Soliditet: 37,4 % vs. 39,6 %
 • Utdelning: 20 miljoner kronor. 2021: 0
 • Medeltal anställda: 171 (235)
 • Antal klubbar: +20 bad- och motionsanläggningar
 • Antal medlemmar: Ingen uppgift
 • VD: Daniel Almgren
 • Fokusregioner: Utspridda i mellersta, västra och södra Sverige
Daniel Almgren

Väsentliga händelser under året

 • I januari återtog företaget driften av Hjortensbergsbadet i Nyköping efter ett års paus. I december flyttades verksamheten från Tibble badet till nya, och mycket större, Täby Simhall, som möjliggör ett bredare verksamhetsutbud.
 • Prishöjningar har genomförts i omgångar för att säkerställa lönsamheten i och med den höga inflationstakten.
 • Företaget uppger att badverksamhet historiskt hållit sig stark genom lågkonjukturer
 • Sverige har ca 450 simhallar, varav hälften är 50 år eller äldre, vilket innebär att många kommuner står inför stora investeringar i form av renovering eller nybyggnation. Här finns stora mjligheter för Medley och systerföretaget Tagebad att hjälpa kommunerna i deras utmaning när det kommer till finansiering, byggnation och drift.
 • Under 2023 kommer driften upphandlas för ett flertal attraktiva anläggningar: ”Och vi har därtill ett stort antal ytterligare dialoger igång om framtida anläggningar och projekt.”