Nordic Wellness tar över positionen som största träningsföretag i Sverige

Magnus Wilhelmsson, vd & grundare Nordic Wellness

Under 2022 tog Nordic Wellness det historiska klivet upp på förstaplatsen på den svenska träningsmarknaden sett till omsättning. En position som konkurrenten SATS haft under många år. Omsättningen ökade med dryga 30 procent under året – däremot redovisar företaget för andra året i rad röda siffror på resultatraden – minus 22,6 miljoner kronor.

– Jag slår mig inte för bröstet bara för att vi omsätter mest i branschen, det är inget självändamål att vara störst. Det är sista raden som räknas i slutändan, kommenterar vd Magnus Wilhelmsson, och fortsätter:

– Jag tycker att det är kul att det går bättre för fler i branschen – desto bättre är det för alla som är verksamma inom densamma. Tillväxten visar på att det är fortsatt intressant att investera i branschen och att den har en positiv framtid.

Nordic Wellness 2022 i siffror

 • Omsättning: 1,57 miljarder kronor (2021: 1,2 miljarder kronor)
 • Rörelseresultat: -22,6 miljoner kronor (-31,3 miljoner kronor)
 • EBITA: 136 miljoner kronor (97 miljoner kronor)
 • Soliditet: 5,8% (4,7%)
 • Utdelning: 0 (0)
 • Medeltal anställda: 898 (793)
 • Antal klubbar: Cirka 300 träningsanläggningar
 • Antal medlemmar: Cirka 425 000
 • VD: Magnus Wilhelmsson
 • Fokusregioner: Klubbar utspridda i stora delar av landet från Trelleborg till Umeå

Om det negativa resultatet säger Magnus Wilhelmsson:

– Vi är trygga i läget och följer vår uppsatta plan, men det gäller att hålla tungan rätt i mun. Vi har under de senaste två åren gjort stora investeringar i nya anläggningar, befintligt klubb-bestånd, system med mera, allt detta påverkar såklart ekonomin negativt på kort sikt. Men vi räknar med ett positivt resultat redan för räkenskapsåret 2023.

Väsentliga händelser under året

 • Under 2022 har totalt 29 klubbar öppnats i underkoncernen genom inkråmsförvärv och nybildningar.
 • En klubb har avvecklats under året
 • Lönsamheten påverades av nyetableringskostnader, ökade elkostnader smat upprustning av lokaler och utrustning i befintliga klubbar.
 • Samtliga medlemskapstyper prisjusterades uppåt under hösten 2022 och fullt genomslag bedöms ske efter räkenskapsårets utgång.
 • Padelverksamheten som bedrivits i de helägda dotterbolagen Padel Invest AB och Life Padel i Norden AB har försatts i konkurs på egen begäran. Padelverksamheten inom Sportlife MW AB berörs dock ej.
 • Medlemsantalet växte med 18 procent under året
Bildkälla: Nordic Wellness

Om planerna inom padelområdet säger Wilhelmsson:

– Man ska vara medveten om att människor fortfarande spelar en hel del padel, det är fullt tryck på eftermiddagar och kvällar. Framförallt ser vi en tillväxt i kvinnliga spelare och ungdomar. För oss är padel en biprodukt, precis som exempelvis personlig träning, planen för tillfället är att underhålla befintligt bestånd och optimera portföjen. Vi ser just nu inga nyetableringar på gång.