Itrim lanserar koncept för återhämtning – Itrim Balance

Nu lanseras Itrim Balance – en kurs för den som vill lära sig mer om hur stress och återhämtning påverkar oss fysiskt och psykiskt.

– ”Vi vill kunna erbjuda allting under ett ”tak” för våra medlemmar och då behöver även återhämtning finnas där som en viktig del i helheten”, kommenterar Ingela Borgestig, konceptutvecklare på Itrim.

Vad är Itrim Balance för något?

– Det är en fristående kurs som innehåller åtta kurstillfällen med teori, praktiska övningar och samtal får du verktyg för att överleva livspusslet och skapa ett liv i balans. Hela kursen är fördelad på totalt 16 veckor.

– Hela upplägget genomförs i små grupper om 6–8 deltagare.

Ingela Borgestig

Varför har ni tagit fram det här konceptet?

­– Vi lever i ett samhälle där stress är ett stort problem för många. Stress är naturligt och ibland nödvändigt, men stress utan återhämtning är skadligt. I dagens 24-timmarssamhälle är det inte alltid självklart att vi får den paus vi så väl behöver, vilket har gjort stress till ett stort folkhälsoproblem. Därför vill vi erbjuda människor hjälp med att handskas med dessa utmaningar, baserat på vetenskap och beprövade metoder.

– Vi tror även att vi kan nå människor som normalt sett inte hittar till oss med den här kursen.

Vad ser ni i gruppformatet som särskilt gynnsamt?

– Gruppdynamiken är viktig och vi vet att gruppstödet är en stor framgångsfaktor vid livsstilsförändringar. Sedan att man kan identifiera sig i andra med liknande utmaningar, få stöd och vrida och vända på saker tillsammans och var för sig.

Varför tror du att människor har så svårt med att få till det här med återhämtning?

– Jag tror att det har med prioriteringar att göra. Vi tenderar tyvärr inte att stanna till förrän det är för sent.

Många gillar ju att mäta effekten av sin träning på olika sätt. Hur ser du på mätning av det här specifika området?

– Det är kanske inte lika lätt att se resultatet jämfört med något som man kan mäta eller väga. Utan här handlar det mycket om en upplevd känsla. Men kursen kommer även att ge effekt på andra områden som vi jobbar med så som träning och viktminskning och det är områden vi kan mäta. Vi följer även upp via skattningar kring sömn, stress och allmäntillstånd på våra hälsouppföljningar och inom de områdena förväntar vi oss att kursen levererar en bra effekt.

När kör ni igång?

– Vi går igång med våra första kurser på alla anläggningar med start efter årsskiftet. Som deltagare kan man delta på träffarna både fysiskt och digitalt. Vi vill att detta ska vara så tillgängligt som möjligt och inte beroende av var du befinner dig rent geografiskt.

Kan vem som helst anmäla sig, eller behöver man vara medlem?

– Vi riktar oss brett med detta, så man behöver inte vara medlem. 

Tack för pratstunden och lycka till med detta!

– Tack!