Marknadsföringstrender 2019

Halvvägs in i 2019 summerar Sweaty Business sex av de intressantaste marknadsföringstrenderna.

Personligare med video

Företag och varumärken satsar i stor utsträckning på att bli mer personliga. Folk har tröttnat på allt ”corporate bullshit” och opersonliga, platta budskap. Vi ser mycket mer av individen på film och engagemanget lyfts fram. Kavliteten på filmerna behöver inte vara professionell, viktigare är engagerade material som känns äkta. Bra exempel på inspiration är hur Nordic Choice Hotels lyfter fram sin ägare, Petter Stordalen, i mycket av kommunikationen för att nå ut med nyckelbudskap.

Chattar/Chattbottar blir allt vanligare

Att chatta med varandra är en del av vår vardag. Vi smsar med varandra, skriver på Facebook, WhatsApp, Instagram och LinkedIn, Listan kan göras lång. Gemensamt är att kommunikationen är snabb och direkt.

Att ha en chattfunktion på din hemsida kan definitivt öka trovärdigheten för ditt företag och dessutom ge nöjdare kunder. Kunder eller potentiell kunder har ofta inte tid att själv leta upp informationen utan vill snabbt hitta det den söker efter.

Röststyrning och podcasts

Idag finns det många olika exempel på röststyrnings-assistenter som skapats för att göra kommunikationen med kunder enklare, men också för att förenkla vardagslivet. Många företag använder idag röststyrning i exempelvis sin kundtjänst och växel för att spara både tid och pengar.

Människor strävar efter att allt ska vara så enkelt som möjligt. I takt med att röststyrning ökar och blir mer populärt kommer företag att behöva anpassa sin sökordsmarknadsföring efter talspråk, alltså hela frågor som folk ställer via röststyrning. Vi är inte riktigt där än, men det är på snabb frammarsch.

Google Home

Podcasts kommer att bli en viktigare del i företagens kommunikation framöver. Poddar erbjuder en helt annan kanal än text, film och bilder. Det är ett lugnt och ostört medium som blir personligt. Det är fortfarande liten konkurrens inom poddar. Den som sätter igång nu har ett försprång mot alla andra. Att göra podd är att skapa innehåll som blir personligt och genuint.

Influencer Marketing

Vem är inte trött på att bli påtvingad reklam man inte är intresserad av? Människor har större förtroende för människor de känner och ser upp till än annonsering från företag/varumärken. Därför kommer Influencer Marketing fortsätta att växa framöver.

Dagens influencers är vår tids opinionsbildare och går därför inte att bortse från. Allt fler företag har förstått vikten av att jobba med Influencer Marketing och lönsamheten av att använda sig av rätt profiler. Att välja rätt profil att arbeta med bidrar till att man som företag lättare kan bygga en image och marknadsföra sig utan att ens innehåll uppfattas som påträngande eller störande.

Mixen mellan online med offline är viktig

I takt med att mycket av marknadsföringen flyttar över i digitala kanaler kan faktiskt traditionella marknadskanaler bryta mönster och göra att man når ut på ett effektivt sätt. En väl avvägd kombination/balans av/mellan digitalt material och tryckt material är sannolikt en god strategi idag. Med skräddarsydda tryck-/och reklamartiklar har ditt företag/varumärke möjligheten att sticka ut i bruset och genom att få tacksamma kunder, stärka banden mellan företaget och kunderna.

Aeromexico – reklamskyltar på gränsen mellan USA och Mexico

Värderingsdriven kommunikation

Idag förväntar sig folk att få reda på vad företag har för värderingar och vill att dessa ska kommuniceras. Vi har sett det en del under åren men 2019 är ett år när företag verkligen tänker till kring sin kommunikation och börjar att kommunicera mer värderingsdrivet.

Nike – ett företag just nu i framkant när det kommer till värderingsdriven kommunikation

Siffor visar att bortåt 64% idag fattar beslut om ett köp baserat på värderingar. Siffran visar på hur viktigt det faktiskt är för företag att ta ställning och visa vart man står. I takt med att det blir allt svårare att kommunicera med konsumenter blir det därför viktigare för företag att vara transparenta i sin kommunikation.

Värderingsdriven kommunikation går hand i hand med att dagarna då man valde en influencer baserad på dennas räckvidd är förbi. Idag är det viktigt att arbeta med influencers som rimmar med företagets värderingar och går i linje med vad man faktiskt står för.