WeSports förvärvar Kraftmark – satsar på tillväxt och stärkt kunderbjudande

Foto: Brian van den Brink/Sweaty Business

WeSports har genom sitt dotterbolag Vartex – en ledande nordisk leverantör av träningsutrustning och tjänster – förvärvat träningsutrusningsföretaget Kraftmark.

Under senare delen av 2022 förvärvade WeSports varumärket Kraftmark. När Kraftmarks svenska försäljningsbolag ansökte om konkurs tidigare denna månad förvärvade WeSports alla kvarvarande tillgångar och distributionsavtal.

Stärker koncernens kunderbjudande

Kraftmark blir en del av WeSports träningssegment, vilket kraftigt stärker koncernens kunderbjudande avseende marknadsledande träningsvarumärken och fitnesskoncept.

Med förvärvet blir Kraftmark nu en fullt integrerad del av en finansiellt stark och snabbrörlig organisation, vilket möjliggör snabb tillväxt, stärkt fokus och marknadsnärvaro inom samtliga sina kärnområden.

Synergieffekter

WeSports kommer ytterligare stärka sin marknadsledande position inom träning, med tydliga synergier mellan varumärket Kraftmark och Vartex ledande varumärke, Master Fitness. Vissa synergier har redan uppnåtts, såsom en ny lagersetup och en helt ny e-handelsplattform för Kraftmark i Sverige och Norge.

Ytterligare geografisk expansion till övriga nordiska länder förväntas inom kort.

Koncernens varumärken inom fitness

Samtliga Kraftmarks säljare har anslutit sig till den gemensamma säljorganisationen Kraftmark-Vartex, vilket en sömlös övergång avseende leveranser och service till gamla och nya kunder.

WeSports initierar också en stark satsning för att förbättra kunderbjudandet och servicen gentemot enskilda boutiquegym och gymkedjor.

”Vi är glada över att kunnat slutföra förvärvet av Kraftmark, på ett så koordinerat och snabbt sätt som skett och vi ser fram emot att kunna erbjuda Kraftmarks marknadsledande portfölj av träningsvarumärken till våra kunder”, säger Martin Appelfeldt, Koncernchef för WeSports.

Marknadsledande och brett produktutbud

Förvärvet av Kraftmark ger WeSports en stor möjlighet att utöka sin produktportfölj, och företaget kommer att investera i tillväxten inom Kraftmarks framgångsrika core-segment. Samgåendet med Vartex möjliggör ett marknadsledande  och mycket brett utbud av träningsutrustning och tjänster för till gymägare, professionella- såväl som privatkunder.

”Vi är glada över att gå samman med WeSports och bli en del av deras innovativa och kundfokuserade företag”, säger Per Sundström, tidigare VD för Kraftmarks svenska försäljningsbolag. ”Sammanslagningen med Vartex kommer att göra det möjligt för oss att utöka vår räckvidd och förbättra våra kunderbjudanden, och vi ser fram emot de möjligheter detta partnerskap kommer att ge.”