Tips från Foodbox: Är du redo för ”vågen”?

Efter 2 år av restriktioner, oro och hårt jobb för att ”komma ut på andra sidan” släpper äntligen restriktionerna. Vad kan vi vänta oss? En våg av träningsglada människor som äntligen strömmar till gymmen för att förbättra sin hälsa? Just nu vet vi ingenting, men det är god tid att rusta sig och skapa de bästa förutsättningar för att attrahera så många nya medlemmar som möjligt och fylla lokalerna på nytt.

Om vi föreställer oss en våg av nya potentiella medlemmar som rusar till gymmen, vad bör vi tänka på för att fånga dem? Och vad bör vi göra för att skapa långsiktiga och trogna medlemskap? Oavsett om din utmaning handlar om att sälja in fler medlemskap, eller att behålla befintliga medlemmar, så bör strategin bygga på samma sak. I korthet: se till så de lär sig träning, känner sig motiverade och bibehåller kontinuitet för att skapa resultat.

Vi vet att den allra största utmaningen brukar vara att få medlemmar att komma och träna tillräckligt ofta. Utan träningsfrekvens uteblir resultat och utan resultat uteblir värdet i medlemskapet. Vi är lata av naturen och soffan kommer alltid konkurrera med kabelmaskinen.

Enligt den globala branschorganisationen IHRSA ligger genomsnittlig besöksfrekvens på 1,9 ggr/vecka och medlem. Ännu mer intressant, är att 66% kommer mer sällan än så och 43 % kommer inte ens en gång per vecka. Vi har alltså våra träningsglada medlemmar som kanske tränar 5 ggr per vecka och drar upp snittet, men de allra flesta kommer alldeles för sällan för att skapa långsiktiga resultat. Här kommer tre tips att se över för att hjälpa nya och befintliga medlemmar behålla sin träningsfrekvens och motivation:

1. Se över din medlemsresa

Vad händer efter medlemmen har köpt sitt medlemskap? Öppnar du dörren och säger ”varsågod att träna”? Eller ser du till att medlemmen, genom olika typer av aktiviteter, lär sig kost och träning, får resultat och därigenom en större motivation att fortsätta? En medlemsresa, eller onboarding, bör få medlemmen att känn sig stöttad, sedd och hjälpt utifrån sina förutsättningar. Det bör vara automatiserat och skapa enkelhet både för medlemmen och personalen. Vi på Foodbox har skapat en medlemsresa att använda rakt av, ta inspiration ifrån eller att implementera i befintlig medlemsresa. Den bygger på aktiviteter och erbjudande, inte bara för att medlemmen ska bli sedd, utan även för att få in nya leads.

2. Bygg din community

Vi människor är flockdjur och älskar att känna en tillhörighet och gemenskap. Att bygga en community görs inte på en dag, men det är av stort värde för att lyckas på sikt.

Se över dina sociala medier med målet att skapa en plattform där även icke medlemmar vill spendera tid. Delge kunskap, bra tips och information som leder till att fler ser ett värde i att spendera tid på din sida.

Var inbjudande och inkluderande och skapa ambassadörer som sprider ditt budskap. Ambassadörer skapas ofta naturligt genom nöjda medlemmar.

Anordna sociala tillställningar och event som för människor samman.

3. Skapa relationer

Desto fler gånger du får möjlighet att inspirera och motivera dina medlemmar, desto större chans att skapa relation. Det är mycket lättare att säga upp ett medlemskap än att säga upp en relation. Så jobba för ett bra utbud av smallgroup, gruppträning och andra typer av aktiviteter där du får möjlighet att inspirera och coacha dina medlemmar. Vi säljer en upplevelse som delvis skapas genom den sociala kontakten. Så glöm inte enkla grejer, så som ett ”hej” eller en kaffe efter träningspasset. Sälj medlemskap via kom igång grupper, där du både säkerställer resultat och får en chans att skapa relation. Foodbox Challenge är ett exempel på aktivitet som leder till relation och resultat.  

Du har säkerligen en strategi för dessa saker redan. Men det är alltid bra att lyfta blicken och försöka se verksamheten ur medlemmens ögon. Vad kan förbättras och hur ska det göras? Vi jobbar i motivationsbranschen och säljer en dynamisk tjänst som hela tiden behöver möta människors olika behov. Förhoppningsvis kommer den där vågen av medlemmar, så se till att kan möta deras behov och förväntningar för att fylla ditt gym med träningsglada människor på nytt.

Tveka inte att höra av dig till teamet på Foodbox för vägledning och coaching.

Lycka till!