Coronakrisen: Minst 60 000 norrmän har sagt upp sina gymmedlemskap

På dryga två veckor har mer än var tionde medlem sagt upp sina gymmedlemskap till följd av myndigheternas beslut att stänga alla gym i Norge, uppger branschorganisationen Virke Trening. Nu menar den norska träningsbranschen att de inte bara behöver kompensation för avstängningen utan även för att komma på fötterna efteråt.

Nya siffror visar att 11 procent av kunderna har sagt upp sig från gymmen som Virke Trening representerar, som i sin tur har totalt cirka 600 000 medlemmar.

Virkes medlemmar står för 60 procent av marknaden, vilket innebär att totalsiffran i Norge troligen är mycket högre.

Redan förra veckan uppskattade Virke Trening att branschen skulle förlora intäkter på 620 miljoner norska kronor genom att stänga till den 1 maj och vill ha en liknande kompensation som den företag i Danmark erhållit, där upp till 100 procent av de fasta kostnaderna täcks av staten.

Driftsmarginalerna för den norska träningscentermarknaden

Men det högra frånfallet bland kunderna gör att gymmen kommer ha ett tufft läge när man väl kan öppna upp för träning igen.

– Som det ser ut nu kan avhoppsfrekvensen innebära att träningscentren öppnar igen med 60-70 procent av kunderna som de hade när de stängde, lägg därtill att befolkningen kommer ha en försvagad köpkraft när vi går ur denna kris”, säger Kjersti Oppen, branschdirektör for Virke Trening.

Samtidigt tror hon att gymmen kommer hållas stängda minst till långt in i maj, för att sedan öppna i både lågsäsong för centren och mitt i en lågkonjunktur, vilket innebär att företagen detta år i praktiken bara kommer att ha från september till december för att skaffa nya kunder.