Gymkedjan David Lloyd satsar på seniortränare

Den brittiska gymkedjan David Lloyd, med dryga 100 träningscenter i sin portfölj, har ställt in siktet på att bli den första gymkedjan med minst en tränare fyllda 55 år eller äldre på varje anläggning.

Det strategiska draget är ett led i att attrahera fler seniorer som medlemmar till sina gym, genom att erbjuda dem support från professionella tränare som de lättare kan relatera till. Nyligen släpptes en rapport från Public Health England och ukactive, som avslöjade att äldre åldersgrupper känner sig mer självmedvetna när de tränar på offentliga platser och därav tränar mindre än andra åldersgrupper.

Som en del i satsningen kommer gymkedjan även ta fram ett internt utbildningsprogram för all personal för att säkerställa en bred kompetensbas gentemot seniormålgruppen.

Bildkälla: David Lloyd

David Lloyd har undersökt sin befintliga medlemsbas och där funnit att ca 18 procent av medlemmarna är 55 år eller äldre, en siffra som växt med 10% under bara det senaste året.

”Eftersom en växande andel av befolkningen blir äldre är det vårt sociala ansvar att bidra med ett erbjudande som stöttar utvecklingen. Vi hoppas att resten av branschen följer vårt exempel”, Glenn Earlham, VD, David Lloyd.