EuropeActive och 4 Global lanserar europeisk datahub

| Bild: SATS |

4 Global har utökat sin datahub-plattform (DataHub) till Europa. Lanseringen gjordes i samband med Europe Active-eventet Active Leadership Forum i Berlin, skriver brittiska Health Club Management.

DataHub är ett arkiv för sport- och fysisk aktivitetsdata som har använts av 250 operatörer och 300 lokala myndigheter i Storbritannien.

Efter en testperiod, i samarbete med en rad träningsoperatörer – inklusive Basic Fit och SATS – kommer Data Hub nu att rullas ut på den europeiska träningssektorn.

”Den europeiska datahubben kommer att stödja affärstillväxt, och – viktigast av allt i en tid av djup ekonomisk osäkerhet – låser den också upp insikter som gör att investeringar kan riktas ordentligt mot samhällen som behöver det mest”, säger Kerstin Obenauer, Chief Customer Officer på 4 Global.

”Vi visar hur att ha rätt data, och att använda den för att få insikter om hur man uppmuntrar människor att komma i bättre form och bli mer aktiva, har kraften att verkligen förändra människors liv”, sa hon.

Redan innan expansionen ut i hela Europa samlade och spårade Data Hub redan data från över 6 miljoner medlemmar och 2 500 träningsklubbar över hela Europa.

Data som samlas in kommer att användas för att skapa en europeisk version av företagets Social Value Calculator, vars resultat kommer att presenteras vid nästa års European Health and Fitness Forum.

Social Value Calculator har möjliggjort skapandet av datadrivna ekonomiska insikter som visar de ekonomiska fördelarna med fysisk aktivitet i Storbritannien.

En färsk rapport visade att simning sparar NHS (National Health Service) mer än 357 miljoner pund per år när det kommer till förebyggande hälsoinsatser. Den siffran beskrevs som en underskattning av det reella värdet. Demens, stroke, diabetes och depression är exempel på områden som det identifierades stora kostnadsbesparningar, liksom minskat antal läkarbesök kopplat till samma områden.

Andreas Paulsen, VD för EuropeActive kommenterar:

”Vi är glada över att ha initierat det visionära European Data Hub-projektet med EuropeActives nyckelpartner i denna omvälvande tid i vår sektors historia. Vi är angelägna om att se fördelarna och insikterna som detta innovativa verktyg kommer att ge företag och samhällen över hela kontinenten.”

Paulsen fortsätter:

”Med marknadsosäkerhet och volatilitet som ökar som en konsekvens av pandemin, inflation, energikostnader, störda leveranskedjor och brist på arbetskraft, är det viktigt att ha en omfattande förståelse för landskapet framför vår sektors företag. European Data Hub kommer att hjälpa våra intressenter att fatta faktabaserade, informerade beslut om deras fortsatta utveckling.”

Andreas Paulsen avslutar:

”EuropeActive och våra nyckelpartners har arbetat med 4 Global under testfasen av lanseringen av European Data Hub-projektet, och det är nu dags för fler klubboperatörer och många andra branschaktörer att ansluta sig till plattformen under de kommande månaderna för att hjälpa till att sätta Europa på den bästa rutten mot ett hälsosammare samhälle.”