Actic Q4-rapport: ”en positiv avslutning på ett händelserikt år”

Bild: Actic Svandammen

Gymkedjan Actic redovisar i sin färska Q4-rapport att fjolårets kraftiga insatser för att vända den negativa trenden för bolaget har börjat ge resultat.

 • Omsättningen ökade med en dryg procent och landade 189 miljoner kronor (188).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1,9 (-8,8) miljoner kronor.
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -8,1 (-29,3) MSEK

”Det fina engagemanget som finns på våra anläggningar ger resultat både i kundupplevelsen och i medlemsutvecklingen. Dock lever vi en tid med hög inflation, höga elpriser och höjda räntor som leder till en utmanande kostnadssituation. För att motverka de ökade kostnaderna har vi under hösten genomfört prisjusteringar i våra medlemspriser i både Sverige och Norge, och kommer fortsätta att göra så även under 2023”, kommenterar Actics tf. VD Anna Eskhult.

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet:

 • Actic genomförde renovering av tre anläggningar i Falun
 • Actic öppnade en ny anläggning på Stationsgatan i Uppsala
 • Actic genomförde renovering av anläggningen i Furuset, Norge.
 • Portföljoptimeringsarbetet har fortsatt genom att bolaget stängt några mindre anläggningar utanför sina huvudkluster med svag lönsamhet. De har även stängt två anläggningar i Tyskland under kvartalet.

”Medlemsbasen uppgick till 183 788 vilket innebär att den utgående medlemsbasen är i nivå med utgången av 2021. Det ska dock ses i ljuset av att vi har femton färre anläggningar jämfört med föregående år och antalet medlemmar i snitt per anläggning har således ökat med motsvarande ca 10 procent. Jämfört med det tredje kvartalet har medlemsbasen ökat med en procent”, fortsätter Eskhult.

Står väl rustade för de utmanande tiderna

”Vi har skruvat ner den centrala supportorganisationen vilket inneburit reducerade kostnader avseende framför allt personal. Vi tog under våren 2022 in kapital från våra ägare som vi nyttjat till att renovera och uppgradera några av våra huvudkluster. Vidare har vi under hösten arbetat tätt tillsammans med hela driftsorganisationen för att möjliggöra ett stort fokus på den operationella modellen, servicenivå och medlemsupplevelsen på våra anläggningar.”, kommenterar Eskhult.

Helåret 2022

 • Nettoomsättningen ökade till 749,8 (629,2) MSEK, en ökning om 19,2 procent
 • EBITDA uppgick till 210,5 (152,5) MSEK, vilket motsvarar en marginal om 28,1 (24,2) %
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3,0 (-55,1) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -36,3 (-94,1) MSEK

Läs hela rapporten här!